Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Lychee և Kumquat սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Lychee and Kumquat

  • Lychee has more Վիտամին C, and Պղինձ, however Kumquat is higher in Բջջանյութ(Fiber), Երկաթ, and Կալցիում.
  • Lychee covers your daily need of Վիտամին C 31% more than Kumquat.
  • Lychee has 2 times more Շաքար than Kumquat. While Lychee has 15.23g of Շաքար, Kumquat has only 9.36g.

These are the specific foods used in this comparison Litchis, raw and Kumquats, raw.

Infographic

Lychee vs Kumquat infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Lychee
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +55.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +63.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +177.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1140%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +142.9%
հավասար Կալիում - 186
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 12% 2% 16% 8% 50% 2% 14% 1%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 33% 19% 17% 15% 32% 5% 9% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +55.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +63.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +177.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1140%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +142.9%
հավասար Կալիում - 186

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Lychee
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +21.4%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 239% 0% 2% 0% 3% 15% 12% 0% 24% 0% 1% 11%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 147% 18% 3% 0% 10% 21% 9% 13% 9% 0% 0% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +21.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lychee Kumquat
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lychee Kumquat Opinion
Կալորիականություն 66kcal 71kcal Kumquat
Սպիտակուցներ 0.83g 1.88g Kumquat
Ճարպեր 0.44g 0.86g Kumquat
Վիտամին C 71.5mg 43.9mg Lychee
Զուտ ածխաջրեր 15.23g 9.4g Lychee
Ածխաջրեր 16.53g 15.9g Lychee
Խոլեստերին 0mg 0mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Երկաթ 0.31mg 0.86mg Kumquat
Կալցիում 5mg 62mg Kumquat
Կալիում 171mg 186mg Kumquat
Մագնեզիում 10mg 20mg Kumquat
Շաքար 15.23g 9.36g Kumquat
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 6.5g Kumquat
Պղինձ 0.148mg 0.095mg Lychee
Ցինկ 0.07mg 0.17mg Kumquat
Օսլա g g
Ֆոսֆոր 31mg 19mg Lychee
Նատրիում 1mg 10mg Lychee
Վիտամին A 0IU 290IU Kumquat
Վիտամին E 0.07mg 0.15mg Kumquat
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին B1 0.011mg 0.037mg Kumquat
Վիտամին B2 0.065mg 0.09mg Kumquat
Վիտամին B3 0.603mg 0.429mg Lychee
Վիտամին B5 mg 0.208mg Kumquat
Վիտամին B6 0.1mg 0.036mg Lychee
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0.4µg 0µg Lychee
Folate, total 14µg 17µg Kumquat
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.099g 0.103g Lychee
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g 0.154g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.171g Kumquat
Տրիպտոֆան 0.007mg mg Lychee
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին 0.041mg mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg mg Lychee
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Ֆրուկտոզա g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lychee Kumquat
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25
Lychee
20
Kumquat
Mineral Summary Score
13
Lychee
16
Kumquat

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
5%
Lychee
11%
Kumquat
Carbohydrates
17%
Lychee
16%
Kumquat
Fats
2%
Lychee
4%
Kumquat

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lychee
Lychee is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.004g)
Which food is lower in Շաքար?
Kumquat
Kumquat is lower in Շաքար (difference - 5.87g)
Which food is lower in glycemic index?
Kumquat
Kumquat is lower in glycemic index (difference - 48)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $1.3)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients
  2. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: