Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +403.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +530.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1014.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1081.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +403.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +530.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1014.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1081.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +97.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +9300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +97.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +9300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +345.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +193.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +6191%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.9%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +345.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +193.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +6191%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Apple crisp
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 29.44g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 1.75g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 3.43g Apple crisp
Ածխաջրեր 90.5g 30.84g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 161kcal Gelatin dessert
Շաքար 86.04g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.4g Apple crisp
Կալցիում 3mg 35mg Apple crisp
Երկաթ 0.13mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 2mg 8mg Apple crisp
Ֆոսֆոր 141mg 28mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 78mg Apple crisp
Նատրիում 466mg 351mg Apple crisp
Ցինկ 0.01mg 0.18mg Apple crisp
Պղինձ 0.118mg 0.071mg Gelatin dessert
Մանգան 0.011mg 0.13mg Apple crisp
Սելեն 6.7µg 3.5µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 0µg 29µg Apple crisp
Վիտամին E 0mg 0.38mg Apple crisp
Վիտամին C 0mg 2.2mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.003mg 0.083mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.041mg 0.081mg Apple crisp
Վիտամին B3 0.009mg 0.846mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.014mg 0.092mg Apple crisp
Վիտամին B6 0.001mg 0.04mg Apple crisp
Folate, total 3µg 16µg Apple crisp
Choline, total 3.5mg Gelatin dessert
Վիտամին K 0µg 4.1µg Apple crisp
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 0.685g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 1.334g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 1.144g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
9%
Apple crisp
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.685g)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 66.36g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Նատրիում (difference - 115mg)
Which food is lower in glycemic index?
Apple crisp
Apple crisp is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in vitamins?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: