Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Pretzel սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Pretzel infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -62.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +52.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +800%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3423.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3085.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +32.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +9127.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 128
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -62.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +52.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +800%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3423.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3085.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +32.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +9127.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 128

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Pretzel
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +709.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +58455.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +5433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +742.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +709.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +58455.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +5433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +742.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +28.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +213%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +401.4%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +28.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +213%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +401.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Pretzel
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Pretzel Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 76.99g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 10.04g Pretzel
Ճարպեր 0g 2.93g Pretzel
Ածխաջրեր 90.5g 80.39g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 384kcal Pretzel
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 86.04g 2.21g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 0g 3.4g Pretzel
Կալցիում 3mg 27mg Pretzel
Երկաթ 0.13mg 4.58mg Pretzel
Մագնեզիում 2mg 29mg Pretzel
Ֆոսֆոր 141mg 128mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 223mg Pretzel
Նատրիում 466mg 1240mg Gelatin dessert
Ցինկ 0.01mg 1.04mg Pretzel
Պղինձ 0.118mg 0.156mg Pretzel
Մանգան 0.011mg 1.015mg Pretzel
Սելեն 6.7µg 4.4µg Gelatin dessert
Վիտամին E 0mg 0.47mg Pretzel
Վիտամին C 0mg 2.1mg Pretzel
Վիտամին B1 0.003mg 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.041mg 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 0.009mg 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.014mg 0.322mg Pretzel
Վիտամին B6 0.001mg 0.074mg Pretzel
Folate, total 3µg 166µg Pretzel
Choline, total 3.5mg 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 0µg 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0mg 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.151mg 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.118mg 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.251mg 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.354mg 0.257mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.177mg 0.52mg Pretzel
Վալին 0.213mg 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.068mg 0.22mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 0.391g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.727g Pretzel
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 1.291g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Pretzel
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
37%
Pretzel
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
67%
Pretzel

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 83.83g)
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Նատրիում (difference - 774mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.391g)
Which food is lower in glycemic index?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in glycemic index (difference - 30)
Which food is cheaper?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is cheaper (difference - $2.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: