Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Ginkgo nuts և Cashew butter սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Ginkgo nuts vs Cashew butter infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2950%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +391%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +663%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +212.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +541.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0.6% 38% 19% 53% 45% 0.91% 9.3% 91% 15% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 18% 184% 147% 166% 39% 38% 121% 586% 0% 51%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2950%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +391%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +663%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +212.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +541.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +39.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +441.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +61.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +76.7%
հավասար Folate, total - 55
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 33% 0% 0% 50% 55% 21% 113% 9.6% 76% 41% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 102% 0% 0% 40% 37% 21% 0% 47% 41% 0% 26% 76%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +39.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +441.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +61.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +76.7%
հավասար Folate, total - 55

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2259%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +180.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3056.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84.2%
4% 2% 38% 55%
Սպիտակուցներ: 4.32 գ
Ճարպեր: 1.68 գ
Ածխաջրեր: 37.6 գ
Ջուր: 55.2 գ
Այլ: 1.2 գ
12% 53% 30% 2% 2%
Սպիտակուցներ: 12.12 գ
Ճարպեր: 53.03 գ
Ածխաջրեր: 30.3 գ
Ջուր: 2.34 գ
Այլ: 2.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2259%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +180.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3056.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4214.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2063.6%
21% 40% 40%
Հագեցած ճարպ: 0.319 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.619 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.618 գ
21% 53% 26%
Հագեցած ճարպ: 10.606 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 26.709 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 13.371 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4214.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2063.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Ginkgo nuts Cashew butter
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Ginkgo nuts Cashew butter Opinion
Զուտ ածխաջրեր 37.6g 27.3g Ginkgo nuts
Սպիտակուցներ 4.32g 12.12g Cashew butter
Ճարպեր 1.68g 53.03g Cashew butter
Ածխաջրեր 37.6g 30.3g Ginkgo nuts
Կալորիականություն 182kcal 609kcal Cashew butter
Շաքար 9.09g Ginkgo nuts
Բջջանյութ(Fiber) 3g Cashew butter
Կալցիում 2mg 61mg Cashew butter
Երկաթ 1mg 4.91mg Cashew butter
Մագնեզիում 27mg 206mg Cashew butter
Ֆոսֆոր 124mg 388mg Cashew butter
Կալիում 510mg 447mg Ginkgo nuts
Նատրիում 7mg 295mg Ginkgo nuts
Ցինկ 0.34mg 4.43mg Cashew butter
Պղինձ 0.274mg 1.758mg Cashew butter
Մանգան 0.113mg Ginkgo nuts
Սելեն 9.3µg Cashew butter
Վիտամին A 558IU 0IU Ginkgo nuts
Վիտամին A, RAE 28µg 0µg Ginkgo nuts
Վիտամին E 5.08mg Cashew butter
Վիտամին C 15mg 0mg Ginkgo nuts
Վիտամին B1 0.22mg 0.158mg Ginkgo nuts
Վիտամին B2 0.09mg 0.159mg Cashew butter
Վիտամին B3 6mg 1.108mg Ginkgo nuts
Վիտամին B5 0.16mg Ginkgo nuts
Վիտամին B6 0.328mg 0.203mg Ginkgo nuts
Folate, total 54µg 55µg Cashew butter
Choline, total 48.3mg Cashew butter
Վիտամին K 30.3µg Cashew butter
Տրիպտոֆան 0.071mg 0.162mg Cashew butter
Տրեոնին 0.268mg 0.388mg Cashew butter
Իզոլեյցին 0.209mg 0.445mg Cashew butter
Լեյցին 0.316mg 0.831mg Cashew butter
Լիզին 0.206mg 0.523mg Cashew butter
Մեթիոնին 0.055mg 0.204mg Cashew butter
Ֆենիլալանին 0.171mg 0.537mg Cashew butter
Վալին 0.283mg 0.617mg Cashew butter
Հիստիդին 0.102mg 0.257mg Cashew butter
Հագեցած ճարպ 0.319g 10.606g Ginkgo nuts
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.619g 26.709g Cashew butter
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.618g 13.371g Cashew butter

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Ginkgo nuts Cashew butter
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31%
Ginkgo nuts
30%
Cashew butter
Mineral Summary Score
27%
Ginkgo nuts
135%
Cashew butter

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Ginkgo nuts
Ginkgo nuts is lower in Շաքար (difference - 9.09g)
Which food is lower in Նատրիում?
Ginkgo nuts
Ginkgo nuts is lower in Նատրիում (difference - 288mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Ginkgo nuts
Ginkgo nuts is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.287g)
Which food is richer in minerals?
Cashew butter
Cashew butter is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Ginkgo nuts - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170584/nutrients
  2. Cashew butter - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168597/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: