Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Goobers և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Goobers vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +147.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +39.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +128.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +147.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +39.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +128.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +79.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +79.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.5%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Goobers Butterfinger
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Goobers Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 9.7g 5.4g Goobers
Ճարպեր 34g 18.9g Goobers
Ածխաջրեր 53g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 512kcal 459kcal Goobers
Շաքար 43g 45.9g Goobers
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 2g Goobers
Կալցիում 89mg 36mg Goobers
Երկաթ 1.1mg 0.79mg Goobers
Մագնեզիում 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 97mg Butterfinger
Կալիում 502mg 220mg Goobers
Նատրիում 36mg 230mg Goobers
Ցինկ 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg Butterfinger
Սելեն 2.9µg Butterfinger
Վիտամին A 68IU 0IU Goobers
Վիտամին E 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 0.3mg 0mg Goobers
Վիտամին B1 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg Butterfinger
Վիտամին B3 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.069mg Butterfinger
Folate, total 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg Butterfinger
Խոլեստերին 12mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.07g 0.04g Butterfinger
Հագեցած ճարպ 12.1g 9.5g Butterfinger
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Goobers Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Goobers
17%
Butterfinger
Mineral Summary Score
12%
Goobers
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Goobers
Goobers is lower in Շաքար (difference - 2.9g)
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 194mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.6g)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: