Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Goobers և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Goobers vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +136.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +14.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +136.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +14.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +24150%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +56566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +197.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1604.7%
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +24150%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +56566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +197.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1604.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Goobers Maple syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Goobers Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 9.7g 0.04g Goobers
Ճարպեր 34g 0.06g Goobers
Ածխաջրեր 53g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 512kcal 260kcal Goobers
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 43g 60.46g Goobers
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 0g Goobers
Կալցիում 89mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 1.1mg 0.11mg Goobers
Մագնեզիում 21mg Maple syrup
Ֆոսֆոր 2mg Maple syrup
Կալիում 502mg 212mg Goobers
Նատրիում 36mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.018mg Maple syrup
Մանգան 2.908mg Maple syrup
Սելեն 0.6µg Maple syrup
Վիտամին A 68IU 0IU Goobers
Վիտամին C 0.3mg 0mg Goobers
Վիտամին B1 0.066mg Maple syrup
Վիտամին B2 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.081mg Maple syrup
Վիտամին B5 0.036mg Maple syrup
Վիտամին B6 0.002mg Maple syrup
Choline, total 1.6mg Maple syrup
Խոլեստերին 12mg 0mg Maple syrup
Տրանս ճարպ 0.07g Maple syrup
Հագեցած ճարպ 12.1g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.011g Maple syrup
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.017g Maple syrup

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Goobers Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Goobers
24%
Maple syrup
Mineral Summary Score
12%
Goobers
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 24mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.093g)
Which food is richer in minerals?
Maple syrup
Maple syrup is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Maple syrup
Maple syrup is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Goobers
Goobers is lower in Շաքար (difference - 17.46g)
Which food is lower in glycemic index?
Goobers
Goobers is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
Goobers
Goobers is cheaper (difference - $4)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: