Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Goobers և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Goobers vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +147.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +332.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +147.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +332.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +510.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +927.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +252.1%
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +510.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +927.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +252.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Goobers Tootsie roll
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Goobers Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 9.7g 1.59g Goobers
Ճարպեր 34g 3.31g Goobers
Ածխաջրեր 53g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 512kcal 387kcal Goobers
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 43g 56.32g Goobers
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 0.1g Goobers
Կալցիում 89mg 36mg Goobers
Երկաթ 1.1mg 0.8mg Goobers
Մագնեզիում 22mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 57mg Tootsie roll
Կալիում 502mg 116mg Goobers
Նատրիում 36mg 44mg Goobers
Ցինկ 0.4mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg Tootsie roll
Վիտամին A 68IU 0IU Goobers
Վիտամին E 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին C 0.3mg 0mg Goobers
Վիտամին B1 0.056mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg Tootsie roll
Folate, total 9µg Tootsie roll
Վիտամին K 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 12mg 2mg Tootsie roll
Տրանս ճարպ 0.07g Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 12.1g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Goobers Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Goobers
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
12%
Goobers
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.133g)
Which food is richer in minerals?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Goobers
Goobers is lower in Շաքար (difference - 13.32g)
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: