Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Grouper fish թե՞ Mahimahi — Սննդարարության Համեմատություն

Համեմատել

Infographic

Grouper fish vs Mahimahi infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +58.3%
հավասար Կալցիում - 19
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Սելեն - 46.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 43% 27% 62% 42% 7% 14% 15% 2% 256%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 55% 28% 79% 48% 15% 17% 18% 3% 256%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -53.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +58.3%
հավասար Կալցիում - 19
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Սելեն - 46.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +252.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1849.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Վիտամին B12 - 0.69
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 0% 0% 21% 2% 8% 53% 81% 8% 87% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 0% 0% 0% 6% 20% 140% 52% 107% 5% 87% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +252.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1849.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Վիտամին B12 - 0.69

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +732%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.72
հավասար Ջուր - 71.22
25% 73%
Սպիտակուցներ: 24.84 գ
Ճարպեր: 1.3 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.36 գ
Այլ: 0.5 գ
24% 71% 4%
Սպիտակուցներ: 23.72 գ
Ճարպեր: 0.9 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 71.22 գ
Այլ: 4.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +732%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.72
հավասար Ջուր - 71.22

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +91%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.4%
31% 28% 42%
Հագեցած ճարպ: 0.299 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.268 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.403 գ
40% 26% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.241 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.155 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.211 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +91%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Grouper fish Mahimahi
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Grouper fish Mahimahi Opinion
Սպիտակուցներ 24.84g 23.72g Grouper fish
Ճարպեր 1.3g 0.9g Grouper fish
Կալորիականություն 118kcal 109kcal Grouper fish
Կալցիում 21mg 19mg Grouper fish
Երկաթ 1.14mg 1.45mg Mahimahi
Մագնեզիում 37mg 38mg Mahimahi
Ֆոսֆոր 143mg 183mg Mahimahi
Կալիում 475mg 533mg Mahimahi
Նատրիում 53mg 113mg Grouper fish
Ցինկ 0.51mg 0.59mg Mahimahi
Պղինձ 0.045mg 0.053mg Mahimahi
Մանգան 0.012mg 0.019mg Mahimahi
Սելեն 46.8µg 46.8µg
Վիտամին A 165IU 208IU Mahimahi
Վիտամին A, RAE 50µg 62µg Mahimahi
Վիտամին B1 0.081mg 0.023mg Grouper fish
Վիտամին B2 0.006mg 0.085mg Mahimahi
Վիտամին B3 0.381mg 7.429mg Mahimahi
Վիտամին B5 0.87mg 0.865mg Grouper fish
Վիտամին B6 0.35mg 0.462mg Mahimahi
Folate, total 10µg 6µg Grouper fish
Վիտամին B12 0.69µg 0.69µg
Տրիպտոֆան 0.278mg 0.266mg Grouper fish
Տրեոնին 1.089mg 1.04mg Grouper fish
Իզոլեյցին 1.145mg 1.093mg Grouper fish
Լեյցին 2.019mg 1.928mg Grouper fish
Լիզին 2.282mg 2.178mg Grouper fish
Մեթիոնին 0.735mg 0.702mg Grouper fish
Ֆենիլալանին 0.97mg 0.926mg Grouper fish
Վալին 1.28mg 1.222mg Grouper fish
Հիստիդին 0.731mg 0.698mg Grouper fish
Խոլեստերին 47mg 94mg Grouper fish
Հագեցած ճարպ 0.299g 0.241g Mahimahi
22:6 n-3 (DHA) 0.213g 0.113g Grouper fish
20:5 n-3 (EPA) 0.035g 0.026g Grouper fish
22:5 n-3 (DPA) 0.017g 0.012g Grouper fish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.268g 0.155g Grouper fish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.403g 0.211g Grouper fish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Grouper fish Mahimahi
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20%
Grouper fish
33%
Mahimahi
Mineral Summary Score
47%
Grouper fish
52%
Mahimahi

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Mahimahi
Mahimahi is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mahimahi
Mahimahi is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.058g)
Which food is lower in Նատրիում?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Նատրիում (difference - 60mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Խոլեստերին (difference - 47mg)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Grouper fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171963/nutrients
  2. Mahimahi - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171992/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: