Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +8500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3160%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1441.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1620%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +8500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3160%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1441.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1620%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +815.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1880%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +220%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +815.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1880%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +220%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +510%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1000%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +510%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1000%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop 100 grand bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 69.97g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 2.5g 100 grand bar
Ճարպեր 0g 19.33g 100 grand bar
Ածխաջրեր 98.9g 70.97g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 468kcal 100 grand bar
Շաքար 58.97g 51.9g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 1g 100 grand bar
Կալցիում 3mg 76mg 100 grand bar
Երկաթ 0.4mg 0.34mg Gumdrop
Մագնեզիում 1mg 25mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 1mg 86mg 100 grand bar
Կալիում 5mg 163mg 100 grand bar
Նատրիում 44mg 203mg Gumdrop
Ցինկ 0mg 0.99mg 100 grand bar
Պղինձ 0.012mg 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.01mg 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 0.8µg 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 0IU 127IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 0µg 38µg 100 grand bar
Վիտամին E 0mg 0.42mg 100 grand bar
Վիտամին C 0mg 0.7mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.006mg 0.058mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.013mg 0.119mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.01mg 0.198mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.012mg 0.182mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.005mg 0.016mg 100 grand bar
Folate, total 0µg 5µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0µg 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 0mg 24.6mg 100 grand bar
Վիտամին K 0µg 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 0mg 12mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0g 11.9g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 159mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.9g)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 7.07g)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
100 grand bar
100 grand bar is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: