Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Mr. Goodbar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Mr. Goodbar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +308.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +88%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +89.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.8%
հավասար Ցինկ - 0.93
հավասար Պղինձ - 0.17
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +308.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +88%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +89.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.8%
հավասար Ցինկ - 0.93
հավասար Պղինձ - 0.17

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +654.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1637.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +337.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +660%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +13.8%
հավասար Վիտամին A - 125
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +654.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1637.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +337.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +660%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +13.8%
հավասար Վիտամին A - 125

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1255.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +308.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +61.8%
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1255.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +308.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +61.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -15.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +214.6%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -15.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +214.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Mr. Goodbar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Mr. Goodbar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 50.54g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 10.22g Mr. Goodbar
Ճարպեր 19.33g 33.21g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 70.97g 54.34g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 538kcal Mr. Goodbar
Շաքար 51.9g 47.22g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 3.8g Mr. Goodbar
Կալցիում 76mg 110mg Mr. Goodbar
Երկաթ 0.34mg 1.39mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 25mg 47mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 86mg 163mg Mr. Goodbar
Կալիում 163mg 394mg Mr. Goodbar
Նատրիում 203mg 41mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.99mg 0.93mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.17mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 0mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին A 127IU 125IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 35µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.7mg 0.9mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.058mg 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.119mg 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 0.198mg 3.44mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.182mg 0.42mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.016mg 0.07mg Mr. Goodbar
Folate, total 5µg 38µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.29µg 0.33µg Mr. Goodbar
Վիտամին K 6.2µg 3.6µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 10mg Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 11.9g 14.13g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 8.203g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 4.366g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Mr. Goodbar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
27%
Mr. Goodbar
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
31%
Mr. Goodbar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 4.68g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 162mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.23g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: