Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +261.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +514.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +96.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +451.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +164%
հավասար Ֆոսֆոր - 91
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +261.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +514.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +96.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +451.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +164%
հավասար Ֆոսֆոր - 91

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +121.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +105.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +39.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +121.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +105.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +39.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +20%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +84%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +37.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.4%
հավասար Այլ - 1.16
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +84%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +37.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.4%
հավասար Այլ - 1.16

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1448.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +891.4%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1448.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +891.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Mounds candy bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 54.89g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 4.6g Mounds candy bar
Ճարպեր 19.33g 26.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 70.97g 58.59g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 486kcal Mounds candy bar
Շաքար 51.9g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 76mg 21mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 25mg 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 86mg 91mg Mounds candy bar
Կալիում 163mg 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 203mg 145mg Mounds candy bar
Ցինկ 0.99mg 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.185mg 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.172mg 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 2.5µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 127IU 0IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0.19mg 100 grand bar
Վիտամին C 0.7mg 0.4mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.049mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 0.058mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 0.277mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.182mg 0.245mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.016mg 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 5µg 6µg Mounds candy bar
Վիտամին B12 0.29µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 1.6µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 2mg Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 11.9g 20.58g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 0.39g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0.14g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 5.71g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 58mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.68g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: