Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +97.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4300%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4800%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +262.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +97.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4300%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4800%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +262.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1916.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +376.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +26390%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2983.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1280%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1916.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +376.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +26390%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2983.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1280%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1470%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1470%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Butterfinger
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 70.9g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 5.4g Butterfinger
Ճարպեր 0g 18.9g Butterfinger
Ածխաջրեր 98.9g 72.9g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 459kcal Butterfinger
Շաքար 58.97g 45.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 2g Butterfinger
Կալցիում 3mg 36mg Butterfinger
Երկաթ 0.4mg 0.79mg Butterfinger
Մագնեզիում 1mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 1mg 97mg Butterfinger
Կալիում 5mg 220mg Butterfinger
Նատրիում 44mg 230mg Gumdrop
Ցինկ 0mg 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.012mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.01mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 0.8µg 2.9µg Butterfinger
Վիտամին E 0mg 1.72mg Butterfinger
Վիտամին B1 0.006mg 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.013mg 0.062mg Butterfinger
Վիտամին B3 0.01mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.012mg 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.005mg 0.069mg Butterfinger
Folate, total 0µg 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0µg 0.04µg Butterfinger
Choline, total 0mg 15mg Butterfinger
Վիտամին K 0µg 2.2µg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0g 9.5g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
16%
Butterfinger
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 186mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.5g)
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 13.07g)
Which food is lower in glycemic index?
Butterfinger
Butterfinger is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Butterfinger
Butterfinger is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: