Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Carob սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Carob infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Carob
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +222.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +3500%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12560%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1425%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +550%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +222.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +3500%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12560%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1425%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +550%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
12
Carob
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1269.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +6150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1269.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +6150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
4
Carob
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +75.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2560%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +75.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2560%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Carob
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Carob Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 52.49g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 8.15g Carob
Ճարպեր 0g 31.36g Carob
Ածխաջրեր 98.9g 56.29g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 540kcal Carob
Շաքար 58.97g 34.11g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 3.8g Carob
Կալցիում 3mg 303mg Carob
Երկաթ 0.4mg 1.29mg Carob
Մագնեզիում 1mg 36mg Carob
Ֆոսֆոր 1mg 126mg Carob
Կալիում 5mg 633mg Carob
Նատրիում 44mg 107mg Gumdrop
Ցինկ 0mg 3.53mg Carob
Պղինձ 0.012mg 0.183mg Carob
Մանգան 0.01mg 0.14mg Carob
Սելեն 0.8µg 5.2µg Carob
Վիտամին A 0IU 10IU Carob
Վիտամին A, RAE 0µg 1µg Carob
Վիտամին E 0mg 1.57mg Carob
Վիտամին C 0mg 0.5mg Carob
Վիտամին B1 0.006mg 0.1mg Carob
Վիտամին B2 0.013mg 0.178mg Carob
Վիտամին B3 0.01mg 1.04mg Carob
Վիտամին B5 0.012mg 0.75mg Carob
Վիտամին B6 0.005mg 0.13mg Carob
Folate, total 0µg 21µg Carob
Վիտամին B12 0µg 0.28µg Carob
Choline, total 0mg 19mg Carob
Վիտամին K 0µg 7.7µg Carob
Խոլեստերին 0mg 1mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0g 29.018g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.483g Carob
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.295g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Carob
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
21%
Carob
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
49%
Carob

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 63mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 29.018g)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 24.86g)
Which food is lower in glycemic index?
Carob
Carob is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
Carob
Carob is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: