Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +322.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36020%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -68.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +5266.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +322.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36020%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -68.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +5266.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1284.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1284.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +286.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +6850%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1890%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +286.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +6850%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1890%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Heart of palm
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 24.11g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 2.7g Heart of palm
Ճարպեր 0g 0.2g Heart of palm
Ածխաջրեր 98.9g 25.61g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 115kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g 17.16g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 1.5g Heart of palm
Կալցիում 3mg 18mg Heart of palm
Երկաթ 0.4mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 1mg 10mg Heart of palm
Ֆոսֆոր 1mg 140mg Heart of palm
Կալիում 5mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 44mg 14mg Heart of palm
Ցինկ 0mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.012mg 0.644mg Heart of palm
Մանգան 0.01mg Gumdrop
Սելեն 0.8µg 0.7µg Gumdrop
Վիտամին A 0IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 0µg 3µg Heart of palm
Վիտամին E 0mg 0.5mg Heart of palm
Վիտամին C 0mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.006mg 0.05mg Heart of palm
Վիտամին B2 0.013mg 0.18mg Heart of palm
Վիտամին B3 0.01mg 0.9mg Heart of palm
Վիտամին B5 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0.005mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 0µg 24µg Heart of palm
Հագեցած ճարպ 0g 0.046g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.005g Heart of palm
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.089g Heart of palm

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
24%
Heart of palm
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 41.81g)
Which food is lower in Նատրիում?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Նատրիում (difference - 30mg)
Which food is lower in glycemic index?
Heart of palm
Heart of palm is lower in glycemic index (difference - 46)
Which food is cheaper?
Heart of palm
Heart of palm is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.046g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: