Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Headcheese և T bone steak սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Headcheese vs T bone steak infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +275%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +803.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +383.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +30300%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4.8% 56% 6.4% 24% 2.7% 123% 26% 41% 0% 0.55%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.7% 134% 14% 90% 25% 8.9% 128% 26% 0.52% 166%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +275%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +803.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +383.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +30300%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +800%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +147.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +134.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +298.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +80%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 5% 27% 0% 5.8% 27% 8.3% 0% 44% 1.5% 131% 57% 8.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.3% 2.8% 3% 0% 14% 62% 118% 18% 175% 5.3% 236% 36% 3.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +800%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +147.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +134.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +298.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +80%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +21.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +98.7%
հավասար Ճարպեր - 11.05
14% 11% 74%
Սպիտակուցներ: 13.83 գ
Ճարպեր: 10.9 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.84 գ
Այլ: 1.43 գ
27% 11% 61%
Սպիտակուցներ: 27.48 գ
Ճարպեր: 11.05 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 60.6 գ
Այլ: 0.87 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +21.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +98.7%
հավասար Ճարպեր - 11.05

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +94.5%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.159
34% 55% 11%
Հագեցած ճարպ: 3.402 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.601 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.134 գ
44% 50% 6%
Հագեցած ճարպ: 4.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.159 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.583 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +94.5%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.159

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Headcheese T bone steak
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Headcheese T bone steak Opinion
Սպիտակուցներ 13.83g 27.48g T bone steak
Ճարպեր 10.9g 11.05g T bone steak
Կալորիականություն 157kcal 217kcal T bone steak
Կալցիում 16mg 19mg T bone steak
Երկաթ 1.5mg 3.57mg T bone steak
Մագնեզիում 9mg 20mg T bone steak
Ֆոսֆոր 56mg 210mg T bone steak
Կալիում 31mg 280mg T bone steak
Նատրիում 941mg 68mg T bone steak
Ցինկ 0.97mg 4.69mg T bone steak
Պղինձ 0.122mg 0.079mg Headcheese
Մանգան 0.004mg T bone steak
Սելեն 0.1µg 30.4µg T bone steak
Վիտամին A 0IU 5IU T bone steak
Վիտամին A, RAE 0µg 1µg T bone steak
Վիտամին E 0.25mg 0.14mg Headcheese
Վիտամին D 37IU 3IU Headcheese
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0.1µg Headcheese
Վիտամին B1 0.023mg 0.057mg T bone steak
Վիտամին B2 0.115mg 0.27mg T bone steak
Վիտամին B3 0.44mg 6.292mg T bone steak
Վիտամին B5 0.307mg T bone steak
Վիտամին B6 0.19mg 0.758mg T bone steak
Folate, total 2µg 7µg T bone steak
Վիտամին B12 1.05µg 1.89µg T bone steak
Choline, total 104.1mg 66.1mg Headcheese
Վիտամին K 3.4µg 1.5µg Headcheese
Տրիպտոֆան 0.325mg T bone steak
Տրեոնին 1.349mg T bone steak
Իզոլեյցին 1.343mg T bone steak
Լեյցին 2.46mg T bone steak
Լիզին 2.74mg T bone steak
Մեթիոնին 0.762mg T bone steak
Ֆենիլալանին 1.143mg T bone steak
Վալին 1.421mg T bone steak
Հիստիդին 1.05mg T bone steak
Խոլեստերին 69mg 81mg Headcheese
Տրանս ճարպ 0.595g Headcheese
Հագեցած ճարպ 3.402g 4.6g Headcheese
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.002g T bone steak
22:5 n-3 (DPA) 0g 0.013g T bone steak
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.601g 5.159g Headcheese
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.134g 0.583g Headcheese
20:2 n-6 c,c 0.002g T bone steak
18:2 n-6 c,c 0.373g T bone steak
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.02g T bone steak
20:3 n-6 0.019g T bone steak

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Headcheese T bone steak
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Headcheese
52%
T bone steak
Mineral Summary Score
28%
Headcheese
60%
T bone steak

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
T bone steak
T bone steak is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
T bone steak
T bone steak is lower in Նատրիում (difference - 873mg)
Which food is richer in vitamins?
T bone steak
T bone steak is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Headcheese
Headcheese is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Headcheese
Headcheese is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.198g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Headcheese - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171630/nutrients
  2. T bone steak - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168620/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: