Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Kumquat և Peruvian groundcherry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the differences between Kumquat and Peruvian groundcherry?

  • Kumquat is higher in Վիտամին C, and Կալցիում, however Peruvian groundcherry is richer in Վիտամին B3, and Վիտամին B1.
  • Kumquat's daily need coverage for Վիտամին C is 37% more.
  • Peruvian groundcherry contains 7 times less Կալցիում than Kumquat. Kumquat contains 62mg of Կալցիում, while Peruvian groundcherry contains 9mg.

We used Kumquats, raw and Groundcherries, (cape-gooseberries or poha), raw types in this article.

Infographic

Kumquat vs Peruvian groundcherry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +588.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +110.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 38% 0% 18% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +588.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +110.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +299.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +148.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +197.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +552.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 44% 0% 0% 37% 28% 10% 53% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +299.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +148.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +197.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +552.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Kumquat Peruvian groundcherry
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Kumquat Peruvian groundcherry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.4g 11.2g Peruvian groundcherry
Սպիտակուցներ 1.88g 1.9g Peruvian groundcherry
Ճարպեր 0.86g 0.7g Kumquat
Ածխաջրեր 15.9g 11.2g Kumquat
Կալորիականություն 71kcal 53kcal Kumquat
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 9.36g g Peruvian groundcherry
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g g Kumquat
Կալցիում 62mg 9mg Kumquat
Երկաթ 0.86mg 1mg Peruvian groundcherry
Մագնեզիում 20mg mg Kumquat
Ֆոսֆոր 19mg 40mg Peruvian groundcherry
Կալիում 186mg mg Kumquat
Նատրիում 10mg mg Peruvian groundcherry
Ցինկ 0.17mg mg Kumquat
Պղինձ 0.095mg mg Kumquat
Վիտամին A 290IU 720IU Peruvian groundcherry
Վիտամին A, RAE 15µg 36µg Peruvian groundcherry
Վիտամին E 0.15mg mg Kumquat
Վիտամին D 0IU IU Kumquat
Վիտամին D 0µg µg Kumquat
Վիտամին C 43.9mg 11mg Kumquat
Վիտամին B1 0.037mg 0.11mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B2 0.09mg 0.04mg Kumquat
Վիտամին B3 0.429mg 2.8mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B5 0.208mg mg Kumquat
Վիտամին B6 0.036mg mg Kumquat
Folate, total 17µg µg Kumquat
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg µg Kumquat
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.103g g Peruvian groundcherry
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Kumquat Peruvian groundcherry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20
Kumquat
14
Peruvian groundcherry
Mineral Summary Score
16
Kumquat
7
Peruvian groundcherry

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
11%
Kumquat
11%
Peruvian groundcherry
Carbohydrates
16%
Kumquat
11%
Peruvian groundcherry
Fats
4%
Kumquat
3%
Peruvian groundcherry

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Շաքար (difference - 9.36g)
Which food is lower in Նատրիում?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Kumquat
Kumquat is lower in glycemic index (difference - 35)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients
  2. Peruvian groundcherry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173043/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: