Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Lablab և Pigeon pea սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Lablab and Pigeon pea different?

  • Pigeon pea has more Folate, total, Պղինձ, Մանգան, Ֆոսֆոր, Վիտամին B1, Կալիում, Մագնեզիում, Վիտամին B5, Վիտամին B6, and Վիտամին B3 than Lablab.
  • Daily need coverage for Folate, total from Pigeon pea is 113% higher.

Hyacinth beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt and Pigeon peas (red gram), mature seeds, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Lablab vs Pigeon pea infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +225%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +123.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +205.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +313.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +210%
հավասար Ցինկ - 2.76
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 12% 172% 59% 52% 30% 1% 78% 114%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 39% 197% 131% 158% 123% 3% 76% 353%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +225%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +123.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +205.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +313.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +210%
հավասար Ցինկ - 2.76

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Lablab
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +405.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +621.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +300.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +664.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +11300%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 68% 9% 8% 19% 9% 3% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 0% 0% 0% 161% 44% 56% 76% 66% 342% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +405.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +621.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +300.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +664.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +11300%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lablab Pigeon pea
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lablab Pigeon pea Opinion
Զուտ ածխաջրեր 20.69g 47.78g Pigeon pea
Սպիտակուցներ 8.14g 21.7g Pigeon pea
Ճարպեր 0.58g 1.49g Pigeon pea
Ածխաջրեր 20.69g 62.78g Pigeon pea
Կալորիականություն 117kcal 343kcal Pigeon pea
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) g 15g Pigeon pea
Կալցիում 40mg 130mg Pigeon pea
Երկաթ 4.58mg 5.23mg Pigeon pea
Մագնեզիում 82mg 183mg Pigeon pea
Ֆոսֆոր 120mg 367mg Pigeon pea
Կալիում 337mg 1392mg Pigeon pea
Նատրիում 7mg 17mg Lablab
Ցինկ 2.85mg 2.76mg Lablab
Պղինձ 0.341mg 1.057mg Pigeon pea
Վիտամին A 0IU 28IU Pigeon pea
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.27mg 0.643mg Pigeon pea
Վիտամին B2 0.037mg 0.187mg Pigeon pea
Վիտամին B3 0.411mg 2.965mg Pigeon pea
Վիտամին B5 0.316mg 1.266mg Pigeon pea
Վիտամին B6 0.037mg 0.283mg Pigeon pea
Folate, total 4µg 456µg Pigeon pea
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան 0.068mg 0.212mg Pigeon pea
Տրեոնին 0.315mg 0.767mg Pigeon pea
Իզոլեյցին 0.39mg 0.785mg Pigeon pea
Լեյցին 0.691mg 1.549mg Pigeon pea
Լիզին 0.556mg 1.521mg Pigeon pea
Մեթիոնին 0.065mg 0.243mg Pigeon pea
Ֆենիլալանին 0.41mg 1.858mg Pigeon pea
Վալին 0.422mg 0.937mg Pigeon pea
Հիստիդին 0.233mg 0.774mg Pigeon pea
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.099g 0.33g Lablab
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.012g Lablab
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.245g 0.814g Pigeon pea

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lablab Pigeon pea
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10
Lablab
62
Pigeon pea
Mineral Summary Score
64
Lablab
134
Pigeon pea

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
49%
Lablab
130%
Pigeon pea
Carbohydrates
21%
Lablab
63%
Pigeon pea
Fats
3%
Lablab
7%
Pigeon pea

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Pigeon pea
Pigeon pea is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Pigeon pea
Pigeon pea is lower in glycemic index (difference - 23)
Which food is richer in vitamins?
Pigeon pea
Pigeon pea is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Lablab
Lablab is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lablab
Lablab is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.231g)
Which food is cheaper?
Lablab
Lablab is cheaper (difference - $0.2)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lablab - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175211/nutrients
  2. Pigeon pea - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172436/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: