Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Longan և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Longan vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Longan
3
:
6
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +40%
հավասար Մագնեզիում - 10
հավասար Մանգան - 0.055
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0.3% 4.9% 7.1% 9% 23% 0% 1.4% 56% 6.8% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1.5% 12% 7.1% 13% 15% 0.13% 1.9% 49% 7.2% 3.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +40%
հավասար Մագնեզիում - 10
հավասար Մանգան - 0.055

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Longan
3
:
8
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +115.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +101%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 7.8% 32% 5.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 1.4% 0% 238% 2.8% 15% 11% 0% 23% 11% 0% 3.9% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +115.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +101%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Longan
3
:
2
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +57.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +340%
հավասար Ածխաջրեր - 16.53
հավասար Ջուր - 81.76
15% 83%
Սպիտակուցներ: 1.31 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 15.14 գ
Ջուր: 82.75 գ
Այլ: 0.7 գ
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +57.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +340%
հավասար Ածխաջրեր - 16.53
հավասար Ջուր - 81.76

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Longan Lychee
Rich in minerals ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Longan Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 14.04g 15.23g Lychee
Սպիտակուցներ 1.31g 0.83g Longan
Ճարպեր 0.1g 0.44g Lychee
Ածխաջրեր 15.14g 16.53g Lychee
Կալորիականություն 60kcal 66kcal Lychee
Շաքար 15.23g Longan
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 1.3g Lychee
Կալցիում 1mg 5mg Lychee
Երկաթ 0.13mg 0.31mg Lychee
Մագնեզիում 10mg 10mg
Ֆոսֆոր 21mg 31mg Lychee
Կալիում 266mg 171mg Longan
Նատրիում 0mg 1mg Longan
Ցինկ 0.05mg 0.07mg Lychee
Պղինձ 0.169mg 0.148mg Longan
Մանգան 0.052mg 0.055mg Lychee
Սելեն 0.6µg Lychee
Վիտամին E 0.07mg Lychee
Վիտամին C 84mg 71.5mg Longan
Վիտամին B1 0.031mg 0.011mg Longan
Վիտամին B2 0.14mg 0.065mg Longan
Վիտամին B3 0.3mg 0.603mg Lychee
Վիտամին B6 0.1mg Lychee
Folate, total 14µg Lychee
Choline, total 7.1mg Lychee
Վիտամին K 0.4µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg Lychee
Տրեոնին 0.034mg Longan
Իզոլեյցին 0.026mg Longan
Լեյցին 0.054mg Longan
Լիզին 0.046mg 0.041mg Longan
Մեթիոնին 0.013mg 0.009mg Longan
Ֆենիլալանին 0.03mg Longan
Վալին 0.058mg Longan
Հիստիդին 0.012mg Longan
Հագեցած ճարպ 0.099g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Longan Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25%
Longan
24%
Lychee
Mineral Summary Score
11%
Longan
11%
Lychee

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Lychee
Lychee is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
Lychee
Lychee is cheaper (difference - $0.1)
Which food is richer in vitamins?
Lychee
Lychee is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Longan
Longan is lower in Շաքար (difference - 15.23g)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.099g)
Which food is lower in glycemic index?
Longan
Longan is lower in glycemic index (difference - 3)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: