Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Longan և Rambutan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Longan vs Rambutan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +533.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +156.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +169.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +559.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 8% 9% 24% 0% 2% 57% 7% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 14% 5% 4% 4% 2% 3% 22% 45% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +533.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +156.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +169.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +559.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Longan
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +536.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +350.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 8% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 17% 4% 6% 26% 2% 5% 6% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +536.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +350.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +101.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +110%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +37.8%
հավասար Ջուր - 78.04
15% 83%
Սպիտակուցներ: 1.31 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 15.14 գ
Ջուր: 82.75 գ
Այլ: 0.7 գ
21% 78%
Սպիտակուցներ: 0.65 գ
Ճարպեր: 0.21 գ
Ածխաջրեր: 20.87 գ
Ջուր: 78.04 գ
Այլ: 0.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +101.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +110%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +37.8%
հավասար Ջուր - 78.04

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Longan Rambutan
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Հագեցած ճարպ Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Longan Rambutan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 14.04g 19.97g Rambutan
Սպիտակուցներ 1.31g 0.65g Longan
Ճարպեր 0.1g 0.21g Rambutan
Ածխաջրեր 15.14g 20.87g Rambutan
Կալորիականություն 60kcal 82kcal Rambutan
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 0.9g Longan
Կալցիում 1mg 22mg Rambutan
Երկաթ 0.13mg 0.35mg Rambutan
Մագնեզիում 10mg 7mg Longan
Ֆոսֆոր 21mg 9mg Longan
Կալիում 266mg 42mg Longan
Նատրիում 0mg 11mg Longan
Ցինկ 0.05mg 0.08mg Rambutan
Պղինձ 0.169mg 0.066mg Longan
Մանգան 0.052mg 0.343mg Rambutan
Վիտամին A 3IU Rambutan
Վիտամին C 84mg 4.9mg Longan
Վիտամին B1 0.031mg 0.013mg Longan
Վիտամին B2 0.14mg 0.022mg Longan
Վիտամին B3 0.3mg 1.352mg Rambutan
Վիտամին B5 0.018mg Rambutan
Վիտամին B6 0.02mg Rambutan
Folate, total 8µg Rambutan
Տրեոնին 0.034mg Longan
Իզոլեյցին 0.026mg Longan
Լեյցին 0.054mg Longan
Լիզին 0.046mg Longan
Մեթիոնին 0.013mg Longan
Ֆենիլալանին 0.03mg Longan
Վալին 0.058mg Longan
Հիստիդին 0.012mg Longan

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Longan Rambutan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25%
Longan
5%
Rambutan
Mineral Summary Score
11%
Longan
10%
Rambutan

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 11mg)
Which food is lower in glycemic index?
Longan
Longan is lower in glycemic index (difference - 14)
Which food is cheaper?
Longan
Longan is cheaper (difference - $2.6)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ ( g)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients
  2. Rambutan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168167/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: