Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Lychee և Longan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Lychee and Longan?

  • Lychee has less Վիտամին C, and Վիտամին B2 than Longan.
  • Longan's daily need coverage for Վիտամին C is 14% higher.

We used Litchis, raw and Longans, raw types in this comparison.

Infographic

Lychee vs Longan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Lychee
4
:
3
Longan
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.2%
հավասար Մագնեզիում - 10
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 5% 8% 9% 24% 0% 2% 57%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.2%
հավասար Մագնեզիում - 10

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Lychee
7
:
3
Longan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +101%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +115.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 8% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +101%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +115.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lychee Longan
Rich in minerals ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lychee Longan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 15.23g 14.04g Lychee
Սպիտակուցներ 0.83g 1.31g Longan
Ճարպեր 0.44g 0.1g Lychee
Ածխաջրեր 16.53g 15.14g Lychee
Կալորիականություն 66kcal 60kcal Lychee
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 15.23g g Longan
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 1.1g Lychee
Կալցիում 5mg 1mg Lychee
Երկաթ 0.31mg 0.13mg Lychee
Մագնեզիում 10mg 10mg
Ֆոսֆոր 31mg 21mg Lychee
Կալիում 171mg 266mg Longan
Նատրիում 1mg 0mg Longan
Ցինկ 0.07mg 0.05mg Lychee
Պղինձ 0.148mg 0.169mg Longan
Վիտամին A 0IU IU Lychee
Վիտամին E 0.07mg mg Lychee
Վիտամին D 0IU IU Lychee
Վիտամին D 0µg µg Lychee
Վիտամին C 71.5mg 84mg Longan
Վիտամին B1 0.011mg 0.031mg Longan
Վիտամին B2 0.065mg 0.14mg Longan
Վիտամին B3 0.603mg 0.3mg Lychee
Վիտամին B5 mg mg
Վիտամին B6 0.1mg mg Lychee
Folate, total 14µg µg Lychee
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0.4µg µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg mg Lychee
Տրեոնին mg 0.034mg Longan
Իզոլեյցին mg 0.026mg Longan
Լեյցին mg 0.054mg Longan
Լիզին 0.041mg 0.046mg Longan
Մեթիոնին 0.009mg 0.013mg Longan
Ֆենիլալանին mg 0.03mg Longan
Վալին mg 0.058mg Longan
Հիստիդին mg 0.012mg Longan
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.099g g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lychee Longan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25
Lychee
27
Longan
Mineral Summary Score
13
Lychee
13
Longan

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
5%
Lychee
8%
Longan
Carbohydrates
17%
Lychee
15%
Longan
Fats
2%
Lychee
0%
Longan

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Lychee
Lychee is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
Lychee
Lychee is cheaper (difference - $0.1)
Which food is richer in vitamins?
Lychee
Lychee is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Longan
Longan is lower in Շաքար (difference - 15.23g)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.099g)
Which food is lower in glycemic index?
Longan
Longan is lower in glycemic index (difference - 3)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients
  2. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: