Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milkfish և Mullet fish raw սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milkfish vs Mullet fish raw infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +31%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +148.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +15.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +125.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 221
հավասար Կալիում - 357
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 15% 27% 89% 33% 12% 29% 15% 3.4% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 38% 21% 95% 32% 8.5% 14% 17% 2.1% 199%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +31%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +148.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +15.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +125.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 221
հավասար Կալիում - 357

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +1386.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.5% 0% 0% 0% 4% 16% 155% 52% 113% 14% 409% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7.4% 20% 45% 4% 23% 18% 98% 46% 98% 6.8% 28% 38% 0.25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +1386.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +36%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +127.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23%
26% 9% 63% 2%
Սպիտակուցներ: 26.32 գ
Ճարպեր: 8.63 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 62.63 գ
Այլ: 2.42 գ
19% 4% 77%
Սպիտակուցներ: 19.35 գ
Ճարպեր: 3.79 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 77.01 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +36%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +127.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milkfish Mullet fish raw
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milkfish Mullet fish raw Opinion
Սպիտակուցներ 26.32g 19.35g Milkfish
Ճարպեր 8.63g 3.79g Milkfish
Կալորիականություն 190kcal 117kcal Milkfish
Կալցիում 65mg 41mg Milkfish
Երկաթ 0.41mg 1.02mg Mullet fish raw
Մագնեզիում 38mg 29mg Milkfish
Ֆոսֆոր 208mg 221mg Mullet fish raw
Կալիում 374mg 357mg Milkfish
Նատրիում 92mg 65mg Mullet fish raw
Ցինկ 1.05mg 0.52mg Milkfish
Պղինձ 0.044mg 0.051mg Mullet fish raw
Մանգան 0.026mg 0.016mg Milkfish
Սելեն 16.2µg 36.5µg Mullet fish raw
Վիտամին A 109IU 123IU Mullet fish raw
Վիտամին A, RAE 33µg 37µg Mullet fish raw
Վիտամին E 1mg Mullet fish raw
Վիտամին D 61IU Mullet fish raw
Վիտամին D (D2 + D3) 1.5µg Mullet fish raw
Վիտամին C 0mg 1.2mg Mullet fish raw
Վիտամին B1 0.016mg 0.09mg Mullet fish raw
Վիտամին B2 0.069mg 0.08mg Mullet fish raw
Վիտամին B3 8.256mg 5.2mg Milkfish
Վիտամին B5 0.865mg 0.76mg Milkfish
Վիտամին B6 0.488mg 0.425mg Milkfish
Folate, total 18µg 9µg Milkfish
Վիտամին B12 3.27µg 0.22µg Milkfish
Choline, total 70.2mg Mullet fish raw
Վիտամին K 0.1µg Mullet fish raw
Տրիպտոֆան 0.295mg 0.217mg Milkfish
Տրեոնին 1.154mg 0.848mg Milkfish
Իզոլեյցին 1.213mg 0.892mg Milkfish
Լեյցին 2.139mg 1.573mg Milkfish
Լիզին 2.417mg 1.777mg Milkfish
Մեթիոնին 0.779mg 0.573mg Milkfish
Ֆենիլալանին 1.028mg 0.755mg Milkfish
Վալին 1.356mg 0.997mg Milkfish
Հիստիդին 0.775mg 0.57mg Milkfish
Խոլեստերին 67mg 49mg Mullet fish raw
Հագեցած ճարպ 1.116g Milkfish
22:6 n-3 (DHA) 0.108g Mullet fish raw
20:5 n-3 (EPA) 0.217g Mullet fish raw
22:5 n-3 (DPA) 0.099g Mullet fish raw
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.078g Mullet fish raw
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.715g Mullet fish raw

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milkfish Mullet fish raw
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
59%
Milkfish
33%
Mullet fish raw
Mineral Summary Score
33%
Milkfish
44%
Mullet fish raw

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Mullet fish raw
Mullet fish raw is lower in Նատրիում (difference - 27mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mullet fish raw
Mullet fish raw is lower in Խոլեստերին (difference - 18mg)
Which food is lower in Շաքար?
Milkfish
Milkfish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milkfish
Milkfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.116g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milkfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171995/nutrients
  2. Mullet fish raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175123/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: