Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +97.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +537.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +232.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +561.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +397.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +311.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64%
հավասար Սելեն - 3.5
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +97.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +537.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +232.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +561.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +397.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +311.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64%
հավասար Սելեն - 3.5

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +481.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +79.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +200.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +485.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +115%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +241.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +481.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +79.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +200.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +485.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +115%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +241.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +340%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +570.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +112.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +40.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2635.2%
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +340%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +570.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +112.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +40.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2635.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +314.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +136.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +314.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +136.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Apple crisp
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 29.44g Oh henry
Սպիտակուցներ 7.7g 1.75g Oh henry
Ճարպեր 23g 3.43g Oh henry
Ածխաջրեր 65.5g 30.84g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 161kcal Oh henry
Շաքար 46.2g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.4g Oh henry
Կալցիում 69mg 35mg Oh henry
Երկաթ 0.5mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 51mg 8mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg 28mg Oh henry
Կալիում 259mg 78mg Oh henry
Նատրիում 193mg 351mg Oh henry
Ցինկ 1.19mg 0.18mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.071mg Oh henry
Մանգան 0.535mg 0.13mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 3.5µg Apple crisp
Վիտամին A 0IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 0µg 29µg Apple crisp
Վիտամին E 2.21mg 0.38mg Oh henry
Վիտամին C 0mg 2.2mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.149mg 0.083mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.081mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 0.846mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg 0.092mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0.04mg Oh henry
Folate, total 44µg 16µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0µg Oh henry
Choline, total 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 4.1µg Apple crisp
Խոլեստերին 7mg 0mg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.05g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 9.6g 0.685g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 1.334g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 1.144g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
9%
Apple crisp
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 158mg)
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 26.52g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.915g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: