Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +245%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1175%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1883.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +253%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +60%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.3%
հավասար Երկաթ - 0.49
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +245%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1175%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1883.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +253%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +60%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.3%
հավասար Երկաթ - 0.49

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6969.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2595%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +330%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +9175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6969.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2595%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +330%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +9175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11400%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +650%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1400%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11400%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +650%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1400%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Apricot jam
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 64.1g Apricot jam
Սպիտակուցներ 7.7g 0.7g Oh henry
Ճարպեր 23g 0.2g Oh henry
Ածխաջրեր 65.5g 64.4g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 242kcal Oh henry
Շաքար 46.2g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 0.3g Oh henry
Կալցիում 69mg 20mg Oh henry
Երկաթ 0.5mg 0.49mg Oh henry
Մագնեզիում 51mg 4mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg 3mg Oh henry
Կալիում 259mg 77mg Oh henry
Նատրիում 193mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 1.19mg 0.06mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.1mg Oh henry
Մանգան 0.535mg 0.04mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 2µg Oh henry
Վիտամին A 0IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 0µg 10µg Apricot jam
Վիտամին E 2.21mg 0.13mg Oh henry
Վիտամին C 0mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.149mg 0mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.022mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 0.036mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg 0.02mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0.02mg Oh henry
Folate, total 44µg 1µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 0.4mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 0µg Oh henry
Խոլեստերին 7mg 0mg Apricot jam
Տրանս ճարպ 0.05g Apricot jam
Հագեցած ճարպ 9.6g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 0g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 0g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Oh henry
Oh henry is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 2.8g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 153mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.59g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: