Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +283.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +410%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +238%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +597.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +213.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +82.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 140
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +283.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +410%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +238%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +597.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +213.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +82.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 140

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +342%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +198%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +182.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +841.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +342%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +198%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +182.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +841.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11400%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +155.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2921.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.7%
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11400%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +155.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2921.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +110500%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2940.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.5%
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +110500%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2940.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Heart of palm
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 24.11g Oh henry
Սպիտակուցներ 7.7g 2.7g Oh henry
Ճարպեր 23g 0.2g Oh henry
Ածխաջրեր 65.5g 25.61g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 115kcal Oh henry
Շաքար 46.2g 17.16g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.5g Oh henry
Կալցիում 69mg 18mg Oh henry
Երկաթ 0.5mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 51mg 10mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg 140mg
Կալիում 259mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 193mg 14mg Heart of palm
Ցինկ 1.19mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.353mg 0.644mg Heart of palm
Մանգան 0.535mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 0.7µg Oh henry
Վիտամին A 0IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 0µg 3µg Heart of palm
Վիտամին E 2.21mg 0.5mg Oh henry
Վիտամին C 0mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.149mg 0.05mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.18mg Heart of palm
Վիտամին B3 2.545mg 0.9mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 44µg 24µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 0mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 0µg Oh henry
Խոլեստերին 7mg 0mg Heart of palm
Տրանս ճարպ 0.05g 0g Heart of palm
Հագեցած ճարպ 9.6g 0.046g Heart of palm
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 0.005g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 0.089g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
24%
Heart of palm
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Oh henry
Oh henry is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 29.04g)
Which food is lower in Նատրիում?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Նատրիում (difference - 179mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.554g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: