Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Peruvian groundcherry և Kumquat սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Peruvian groundcherry vs Kumquat infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +110.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +588.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 38% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32% 18% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +110.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +588.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +148.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +197.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +552.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +299.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +125%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 44% 0% 0% 37% 28% 10% 53% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 5% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +148.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +197.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +552.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +299.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +125%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42%
հավասար Սպիտակուցներ - 1.88
հավասար Ջուր - 80.85
2% 11% 85%
Սպիտակուցներ: 1.9 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 11.2 գ
Ջուր: 85.4 գ
Այլ: 0.8 գ
2% 16% 81%
Սպիտակուցներ: 1.88 գ
Ճարպեր: 0.86 գ
Ածխաջրեր: 15.9 գ
Ջուր: 80.85 գ
Այլ: 0.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42%
հավասար Սպիտակուցներ - 1.88
հավասար Ջուր - 80.85

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Peruvian groundcherry Kumquat
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Peruvian groundcherry Kumquat Opinion
Զուտ ածխաջրեր 11.2g 9.4g Peruvian groundcherry
Սպիտակուցներ 1.9g 1.88g Peruvian groundcherry
Ճարպեր 0.7g 0.86g Kumquat
Ածխաջրեր 11.2g 15.9g Kumquat
Կալորիականություն 53kcal 71kcal Kumquat
Շաքար 9.36g Peruvian groundcherry
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g Kumquat
Կալցիում 9mg 62mg Kumquat
Երկաթ 1mg 0.86mg Peruvian groundcherry
Մագնեզիում 20mg Kumquat
Ֆոսֆոր 40mg 19mg Peruvian groundcherry
Կալիում 186mg Kumquat
Նատրիում 10mg Peruvian groundcherry
Ցինկ 0.17mg Kumquat
Պղինձ 0.095mg Kumquat
Մանգան 0.135mg Kumquat
Վիտամին A 720IU 290IU Peruvian groundcherry
Վիտամին A, RAE 36µg 15µg Peruvian groundcherry
Վիտամին E 0.15mg Kumquat
Վիտամին C 11mg 43.9mg Kumquat
Վիտամին B1 0.11mg 0.037mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B2 0.04mg 0.09mg Kumquat
Վիտամին B3 2.8mg 0.429mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B5 0.208mg Kumquat
Վիտամին B6 0.036mg Kumquat
Folate, total 17µg Kumquat
Choline, total 8.4mg Kumquat
Հագեցած ճարպ 0.103g Peruvian groundcherry
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Peruvian groundcherry Kumquat
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
13%
Peruvian groundcherry
19%
Kumquat
Mineral Summary Score
6%
Peruvian groundcherry
14%
Kumquat

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Շաքար (difference - 9.36g)
Which food is lower in Նատրիում?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Peruvian groundcherry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173043/nutrients
  2. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: