Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Peruvian groundcherry և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Peruvian groundcherry and Lychee

  • Peruvian groundcherry has more Վիտամին B3, Երկաթ, and Վիտամին B1, however Lychee has more Վիտամին C.
  • Lychee's daily need coverage for Վիտամին C is 67% more.
  • Peruvian groundcherry has 10 times more Վիտամին B1 than Lychee. Peruvian groundcherry has 0.11mg of Վիտամին B1, while Lychee has 0.011mg.

The food varieties used in the comparison are Groundcherries, (cape-gooseberries or poha), raw and Litchis, raw.

Infographic

Peruvian groundcherry vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +222.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 38% 0% 18% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +222.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
7
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +364.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +62.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 44% 0% 0% 37% 28% 10% 53% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +364.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +62.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Peruvian groundcherry Lychee
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Peruvian groundcherry Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 11.2g 15.23g Lychee
Սպիտակուցներ 1.9g 0.83g Peruvian groundcherry
Ճարպեր 0.7g 0.44g Peruvian groundcherry
Ածխաջրեր 11.2g 16.53g Lychee
Կալորիականություն 53kcal 66kcal Lychee
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 15.23g Peruvian groundcherry
Բջջանյութ(Fiber) g 1.3g Lychee
Կալցիում 9mg 5mg Peruvian groundcherry
Երկաթ 1mg 0.31mg Peruvian groundcherry
Մագնեզիում mg 10mg Lychee
Ֆոսֆոր 40mg 31mg Peruvian groundcherry
Կալիում mg 171mg Lychee
Նատրիում mg 1mg Peruvian groundcherry
Ցինկ mg 0.07mg Lychee
Պղինձ mg 0.148mg Lychee
Վիտամին A 720IU 0IU Peruvian groundcherry
Վիտամին E mg 0.07mg Lychee
Վիտամին D IU 0IU Lychee
Վիտամին D µg 0µg Lychee
Վիտամին C 11mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.11mg 0.011mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B2 0.04mg 0.065mg Lychee
Վիտամին B3 2.8mg 0.603mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B5 mg mg
Վիտամին B6 mg 0.1mg Lychee
Folate, total µg 14µg Lychee
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0.4µg Lychee
Տրիպտոֆան mg 0.007mg Lychee
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg 0.041mg Lychee
Մեթիոնին mg 0.009mg Lychee
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.099g Peruvian groundcherry
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.12g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.132g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Peruvian groundcherry Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14
Peruvian groundcherry
25
Lychee
Mineral Summary Score
7
Peruvian groundcherry
13
Lychee

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
11%
Peruvian groundcherry
5%
Lychee
Carbohydrates
11%
Peruvian groundcherry
17%
Lychee
Fats
3%
Peruvian groundcherry
2%
Lychee

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Շաքար (difference - 15.23g)
Which food is lower in Նատրիում?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.099g)
Which food is lower in glycemic index?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is cheaper?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is cheaper (difference - $1.3)
Which food is richer in vitamins?
Lychee
Lychee is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Peruvian groundcherry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173043/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: