Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Pigeon pea և Tempeh սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Pigeon pea and Tempeh

  • Pigeon pea has more Folate, total, Պղինձ, Վիտամին B1, Երկաթ, Կալիում, Մագնեզիում, Մանգան, Վիտամին B5, and Ցինկ, however Tempeh is higher in Սելեն.
  • Pigeon pea covers your daily Folate, total needs 108% more than Tempeh.
  • Tempeh contains 8 times less Վիտամին B1 than Pigeon pea. Pigeon pea contains 0.643mg of Վիտամին B1, while Tempeh contains 0.078mg.

Food varieties used in this article are Pigeon peas (red gram), mature seeds, raw and Tempeh.

Infographic

Pigeon pea vs Tempeh infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +93.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +38%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +237.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +142.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +88.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 39% 197% 131% 158% 123% 3% 76% 353%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 34% 102% 58% 114% 37% 2% 32% 187%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +93.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +125.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +38%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +237.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +142.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +88.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
2
Tempeh
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +724.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +355.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 0% 0% 0% 161% 44% 56% 76% 66% 342% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 20% 83% 50% 17% 50% 18% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +724.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +355.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pigeon pea Tempeh
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pigeon pea Tempeh Opinion
Զուտ ածխաջրեր 47.78g 7.64g Pigeon pea
Սպիտակուցներ 21.7g 20.29g Pigeon pea
Ճարպեր 1.49g 10.8g Tempeh
Ածխաջրեր 62.78g 7.64g Pigeon pea
Կալորիականություն 343kcal 192kcal Pigeon pea
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) 15g g Pigeon pea
Կալցիում 130mg 111mg Pigeon pea
Երկաթ 5.23mg 2.7mg Pigeon pea
Մագնեզիում 183mg 81mg Pigeon pea
Ֆոսֆոր 367mg 266mg Pigeon pea
Կալիում 1392mg 412mg Pigeon pea
Նատրիում 17mg 9mg Tempeh
Ցինկ 2.76mg 1.14mg Pigeon pea
Պղինձ 1.057mg 0.56mg Pigeon pea
Վիտամին A 28IU 0IU Pigeon pea
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.643mg 0.078mg Pigeon pea
Վիտամին B2 0.187mg 0.358mg Tempeh
Վիտամին B3 2.965mg 2.64mg Pigeon pea
Վիտամին B5 1.266mg 0.278mg Pigeon pea
Վիտամին B6 0.283mg 0.215mg Pigeon pea
Folate, total 456µg 24µg Pigeon pea
Վիտամին B12 0µg 0.08µg Tempeh
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան 0.212mg 0.194mg Pigeon pea
Տրեոնին 0.767mg 0.796mg Tempeh
Իզոլեյցին 0.785mg 0.88mg Tempeh
Լեյցին 1.549mg 1.43mg Pigeon pea
Լիզին 1.521mg 0.908mg Pigeon pea
Մեթիոնին 0.243mg 0.175mg Pigeon pea
Ֆենիլալանին 1.858mg 0.893mg Pigeon pea
Վալին 0.937mg 0.92mg Pigeon pea
Հիստիդին 0.774mg 0.466mg Pigeon pea
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.33g 2.539g Pigeon pea
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.012g 3.205g Tempeh
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.814g 4.3g Tempeh

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pigeon pea Tempeh
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
62
Pigeon pea
20
Tempeh
Mineral Summary Score
134
Pigeon pea
70
Tempeh

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
130%
Pigeon pea
122%
Tempeh
Carbohydrates
63%
Pigeon pea
8%
Tempeh
Fats
7%
Pigeon pea
50%
Tempeh

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tempeh
Tempeh is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tempeh
Tempeh is lower in glycemic index (difference - 7)
Which food is cheaper?
Tempeh
Tempeh is cheaper (difference - $1)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pigeon pea
Pigeon pea is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.209g)
Which food is richer in minerals?
Pigeon pea
Pigeon pea is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pigeon pea
Pigeon pea is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pigeon pea - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172436/nutrients
  2. Tempeh - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174272/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: