Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +171%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +528.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +709.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +258.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +312.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 140
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +171%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +528.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +709.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +258.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +312.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 140

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +748%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +84.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +485.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +591.7%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +281%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +994.6%
հավասար Վիտամին E - 0.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +748%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +84.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +485.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +591.7%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +281%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +994.6%
հավասար Վիտամին E - 0.5

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +271.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1365%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +213.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2120.4%
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +271.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1365%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +213.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2120.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +14440%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1350.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.2%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +14440%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1350.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Heart of palm
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 24.11g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 2.7g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 0.2g Pretzel
Ածխաջրեր 80.39g 25.61g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 115kcal Pretzel
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 17.16g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 1.5g Pretzel
Կալցիում 27mg 18mg Pretzel
Երկաթ 4.58mg 1.69mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 10mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg 140mg Heart of palm
Կալիում 223mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 1240mg 14mg Heart of palm
Ցինկ 1.04mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.156mg 0.644mg Heart of palm
Մանգան 1.015mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 0.7µg Pretzel
Վիտամին A 0IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 0µg 3µg Heart of palm
Վիտամին E 0.47mg 0.5mg Heart of palm
Վիտամին C 2.1mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.424mg 0.05mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.18mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 0.9mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 166µg 24µg Pretzel
Choline, total 29.5mg 0mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg 0µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g 0g Heart of palm
Հագեցած ճարպ 0.391g 0.046g Heart of palm
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 0.005g Pretzel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 0.089g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
24%
Heart of palm
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 14.95g)
Which food is lower in Նատրիում?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Նատրիում (difference - 1226mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.345g)
Which food is lower in glycemic index?
Heart of palm
Heart of palm is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is cheaper?
Heart of palm
Heart of palm is cheaper (difference - $2.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: