Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Purple mangosteen և Rambutan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Purple mangosteen and Rambutan different?

  • Purple mangosteen is richer in Folate, and total, while Rambutan is higher in Մանգան, and Վիտամին B3.
  • Purple mangosteen contains 4 times more Folate, total than Rambutan. Purple mangosteen contains 31µg of Folate, total, while Rambutan contains 8µg.

Mangosteen, canned, syrup pack and Rambutan, canned, syrup pack types were used in this article.

Infographic

Purple mangosteen vs Rambutan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12.5%
հավասար Պղինձ - 0.066
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 7% 14% 5% 4% 4% 2% 3% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12.5%
հավասար Պղինձ - 0.066

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +145.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +69%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +372.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 17% 4% 6% 26% 2% 5% 6% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +145.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +69%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +372.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Purple mangosteen Rambutan
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Հագեցած ճարպ Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Purple mangosteen Rambutan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.11g 19.97g Rambutan
Սպիտակուցներ 0.41g 0.65g Rambutan
Ճարպեր 0.58g 0.21g Purple mangosteen
Ածխաջրեր 17.91g 20.87g Rambutan
Կալորիականություն 73kcal 82kcal Rambutan
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 0.9g Purple mangosteen
Կալցիում 12mg 22mg Rambutan
Երկաթ 0.3mg 0.35mg Rambutan
Մագնեզիում 13mg 7mg Purple mangosteen
Ֆոսֆոր 8mg 9mg Rambutan
Կալիում 48mg 42mg Purple mangosteen
Նատրիում 7mg 11mg Purple mangosteen
Ցինկ 0.21mg 0.08mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.069mg 0.066mg Purple mangosteen
Վիտամին A 35IU 3IU Purple mangosteen
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D 0IU IU Purple mangosteen
Վիտամին D 0µg µg Purple mangosteen
Վիտամին C 2.9mg 4.9mg Rambutan
Վիտամին B1 0.054mg 0.013mg Purple mangosteen
Վիտամին B2 0.054mg 0.022mg Purple mangosteen
Վիտամին B3 0.286mg 1.352mg Rambutan
Վիտամին B5 0.032mg 0.018mg Purple mangosteen
Վիտամին B6 0.018mg 0.02mg Rambutan
Folate, total 31µg 8µg Purple mangosteen
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g g
Մոնոչհագեցած ճարպ g g
Պոլիչհագեցած ճարպ g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Purple mangosteen Rambutan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
6
Purple mangosteen
5
Rambutan
Mineral Summary Score
8
Purple mangosteen
7
Rambutan

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
2%
Purple mangosteen
4%
Rambutan
Carbohydrates
18%
Purple mangosteen
21%
Rambutan
Fats
3%
Purple mangosteen
1%
Rambutan

Comparison summary

Which food is cheaper?
Rambutan
Rambutan is cheaper (difference - $1)
Which food is lower in Նատրիում?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in glycemic index (difference - 1)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ ( g)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients
  2. Rambutan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168167/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: