Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Raisinets և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Raisinets vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +325%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +144.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +325%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +144.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +166.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +450%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +166.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +450%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +528.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +8400%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +439.1%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +528.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +8400%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +439.1%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Raisinets Apricot jam
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Raisinets Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 68.8g 64.1g Raisinets
Սպիտակուցներ 4.4g 0.7g Raisinets
Ճարպեր 17g 0.2g Raisinets
Ածխաջրեր 71g 64.4g Raisinets
Կալորիականություն 422kcal 242kcal Raisinets
Շաքար 59g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 2.2g 0.3g Raisinets
Կալցիում 85mg 20mg Raisinets
Երկաթ 1.2mg 0.49mg Raisinets
Մագնեզիում 4mg Apricot jam
Ֆոսֆոր 3mg Apricot jam
Կալիում 77mg Apricot jam
Նատրիում 33mg 40mg Raisinets
Ցինկ 0.06mg Apricot jam
Պղինձ 0.1mg Apricot jam
Մանգան 0.04mg Apricot jam
Սելեն 2µg Apricot jam
Վիտամին A 77IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 10µg Apricot jam
Վիտամին E 0.13mg Apricot jam
Վիտամին C 1.6mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B2 0.022mg Apricot jam
Վիտամին B3 0.036mg Apricot jam
Վիտամին B5 0.02mg Apricot jam
Վիտամին B6 0.02mg Apricot jam
Folate, total 1µg Apricot jam
Խոլեստերին 11mg 0mg Apricot jam
Տրանս ճարպ 0.08g Apricot jam
Հագեցած ճարպ 11g 0.01g Apricot jam

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Raisinets Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Raisinets
5%
Apricot jam
Mineral Summary Score
7%
Raisinets
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in glycemic index?
Raisinets
Raisinets is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 15.6g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.99g)
Which food is richer in minerals?
Apricot jam
Apricot jam is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Apricot jam
Apricot jam is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: