Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Rambutan և Nectarine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Rambutan and Nectarine

  • Rambutan has more Մանգան than Nectarine.
  • Rambutan's daily need coverage for Մանգան is 13% more.

The food varieties used in the comparison are Rambutan, canned, syrup pack and Nectarines, raw.

Infographic

Rambutan vs Nectarine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +378.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 7% 14% 5% 4% 4% 2% 3% 22%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 11% 7% 12% 18% 0% 5% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +378.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +161.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +927.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 17% 4% 6% 26% 2% 5% 6% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 20% 16% 0% 19% 9% 7% 22% 12% 6% 4% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +161.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +927.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +25%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +97.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +52.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +108.7%
21% 78%
Սպիտակուցներ: 0.65 գ
Ճարպեր: 0.21 գ
Ածխաջրեր: 20.87 գ
Ջուր: 78.04 գ
Այլ: 0.23 գ
11% 88%
Սպիտակուցներ: 1.06 գ
Ճարպեր: 0.32 գ
Ածխաջրեր: 10.55 գ
Ջուր: 87.59 գ
Այլ: 0.48 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +97.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +52.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +108.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rambutan Nectarine
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rambutan Nectarine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.97g 8.85g Rambutan
Սպիտակուցներ 0.65g 1.06g Nectarine
Ճարպեր 0.21g 0.32g Nectarine
Ածխաջրեր 20.87g 10.55g Rambutan
Կալորիականություն 82kcal 44kcal Rambutan
Օսլա 0.07g Nectarine
Ֆրուկտոզա 1.37g Nectarine
Շաքար 7.89g Rambutan
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 1.7g Nectarine
Կալցիում 22mg 6mg Rambutan
Երկաթ 0.35mg 0.28mg Rambutan
Մագնեզիում 7mg 9mg Nectarine
Ֆոսֆոր 9mg 26mg Nectarine
Կալիում 42mg 201mg Nectarine
Նատրիում 11mg 0mg Nectarine
Ցինկ 0.08mg 0.17mg Nectarine
Պղինձ 0.066mg 0.086mg Nectarine
Վիտամին A 3IU 332IU Nectarine
Վիտամին A, RAE 0µg 17µg Nectarine
Վիտամին E 0.77mg Nectarine
Վիտամին C 4.9mg 5.4mg Nectarine
Վիտամին B1 0.013mg 0.034mg Nectarine
Վիտամին B2 0.022mg 0.027mg Nectarine
Վիտամին B3 1.352mg 1.125mg Rambutan
Վիտամին B5 0.018mg 0.185mg Nectarine
Վիտամին B6 0.02mg 0.025mg Nectarine
Folate, total 8µg 5µg Rambutan
Վիտամին K 2.2µg Nectarine
Տրիպտոֆան 0.005mg Nectarine
Տրեոնին 0.009mg Nectarine
Իզոլեյցին 0.009mg Nectarine
Լեյցին 0.014mg Nectarine
Լիզին 0.016mg Nectarine
Մեթիոնին 0.006mg Nectarine
Ֆենիլալանին 0.021mg Nectarine
Վալին 0.013mg Nectarine
Հիստիդին 0.008mg Nectarine
Հագեցած ճարպ 0.025g Rambutan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.088g Nectarine
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.113g Nectarine

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rambutan Nectarine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
5%
Rambutan
10%
Nectarine
Mineral Summary Score
7%
Rambutan
10%
Nectarine

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rambutan
Rambutan is lower in Շաքար (difference - 7.89g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rambutan
Rambutan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.025g)
Which food is lower in Նատրիում?
Nectarine
Nectarine is lower in Նատրիում (difference - 11mg)
Which food is lower in glycemic index?
Nectarine
Nectarine is lower in glycemic index (difference - 16)
Which food is cheaper?
Nectarine
Nectarine is cheaper (difference - $3.5)
Which food is richer in vitamins?
Nectarine
Nectarine is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rambutan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168167/nutrients
  2. Nectarine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169914/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: