Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rapini և Cardoon սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rapini vs Cardoon infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rapini
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +205.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +217.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +450%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 80% 16% 31% 17% 4.3% 21% 14% 52% 5.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 26% 30% 9.9% 35% 22% 4.6% 77% 33% 1.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +205.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +217.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +450%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rapini
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +910%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +307%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +22.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.338
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 157% 32% 0% 67% 41% 30% 23% 19% 39% 62% 0% 10% 560%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 6.7% 5% 6.9% 5.6% 20% 27% 51% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +910%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +307%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +22.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.338

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Rapini
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +390%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.2%
հավասար Ջուր - 94
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
4% 94%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 4.07 գ
Ջուր: 94 գ
Այլ: 1.13 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +390%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.2%
հավասար Ջուր - 94

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Rapini
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +217.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78%
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
16% 26% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.011 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.018 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.041 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +217.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rapini Cardoon
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rapini Cardoon Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.15g 2.47g Cardoon
Սպիտակուցներ 3.17g 0.7g Rapini
Ճարպեր 0.49g 0.1g Rapini
Ածխաջրեր 2.85g 4.07g Cardoon
Կալորիականություն 22kcal 17kcal Rapini
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.38g Cardoon
Բջջանյութ(Fiber) 2.7g 1.6g Rapini
Կալցիում 108mg 70mg Rapini
Երկաթ 2.14mg 0.7mg Rapini
Մագնեզիում 22mg 42mg Cardoon
Ֆոսֆոր 73mg 23mg Rapini
Կալիում 196mg 400mg Cardoon
Նատրիում 33mg 170mg Rapini
Ցինկ 0.77mg 0.17mg Rapini
Պղինձ 0.042mg 0.231mg Cardoon
Մանգան 0.395mg 0.256mg Rapini
Սելեն 1µg 0.2µg Rapini
Վիտամին A 2622IU 0IU Rapini
Վիտամին A, RAE 131µg 0µg Rapini
Վիտամին E 1.62mg Rapini
Վիտամին C 20.2mg 2mg Rapini
Վիտամին B1 0.162mg 0.02mg Rapini
Վիտամին B2 0.129mg 0.03mg Rapini
Վիտամին B3 1.221mg 0.3mg Rapini
Վիտամին B5 0.322mg 0.338mg Cardoon
Վիտամին B6 0.171mg 0.116mg Rapini
Folate, total 83µg 68µg Rapini
Choline, total 18.3mg Rapini
Վիտամին K 224µg Rapini
Տրիպտոֆան 0.043mg Rapini
Տրեոնին 0.106mg Rapini
Իզոլեյցին 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.17mg Rapini
Լիզին 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.128mg Rapini
Վալին 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.066mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.05g 0.011g Cardoon
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.018g Rapini
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.13g 0.041g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rapini Cardoon
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
80%
Rapini
9%
Cardoon
Mineral Summary Score
27%
Rapini
26%
Cardoon

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rapini
Rapini is lower in Նատրիում (difference - 137mg)
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Cardoon
Cardoon is lower in Շաքար (difference - 0.38g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Cardoon
Cardoon is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.039g)
Which food is lower in glycemic index?
Cardoon
Cardoon is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Cardoon
Cardoon is cheaper (difference - $0.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients
  2. Cardoon - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169981/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: