Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rapini և Garden cress սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rapini vs Garden cress infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +234.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +209.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +304.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40%
հավասար Ֆոսֆոր - 76
հավասար Սելեն - 0.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 25% 49% 28% 33% 54% 2% 7% 57% 73% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +234.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +209.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +304.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40%
հավասար Ֆոսֆոր - 76
հավասար Սելեն - 0.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rapini
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +131.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +163.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +241.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +141.9%
հավասար Folate, total - 80
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 416% 14% 0% 230% 20% 60% 19% 15% 57% 60% 0% 1355%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +131.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +163.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +241.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +141.9%
հավասար Folate, total - 80

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +93%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +91.5%
հավասար Ջուր - 89.4
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
3% 6% 89% 2%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 5.5 գ
Ջուր: 89.4 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +93%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +91.5%
հավասար Ջուր - 89.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +819.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +75.4%
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
5% 49% 47%
Հագեցած ճարպ: 0.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.239 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.228 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +819.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +75.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rapini Garden cress
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rapini Garden cress Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.15g 4.4g Garden cress
Սպիտակուցներ 3.17g 2.6g Rapini
Ճարպեր 0.49g 0.7g Garden cress
Ածխաջրեր 2.85g 5.5g Garden cress
Կալորիականություն 22kcal 32kcal Garden cress
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.38g 4.4g Rapini
Բջջանյութ(Fiber) 2.7g 1.1g Rapini
Կալցիում 108mg 81mg Rapini
Երկաթ 2.14mg 1.3mg Rapini
Մագնեզիում 22mg 38mg Garden cress
Ֆոսֆոր 73mg 76mg Garden cress
Կալիում 196mg 606mg Garden cress
Նատրիում 33mg 14mg Garden cress
Ցինկ 0.77mg 0.23mg Rapini
Պղինձ 0.042mg 0.17mg Garden cress
Մանգան 0.395mg 0.553mg Garden cress
Սելեն 1µg 0.9µg Rapini
Վիտամին A 2622IU 6917IU Garden cress
Վիտամին A, RAE 131µg 346µg Garden cress
Վիտամին E 1.62mg 0.7mg Rapini
Վիտամին C 20.2mg 69mg Garden cress
Վիտամին B1 0.162mg 0.08mg Rapini
Վիտամին B2 0.129mg 0.26mg Garden cress
Վիտամին B3 1.221mg 1mg Rapini
Վիտամին B5 0.322mg 0.242mg Rapini
Վիտամին B6 0.171mg 0.247mg Garden cress
Folate, total 83µg 80µg Rapini
Վիտամին K 224µg 541.9µg Garden cress
Տրիպտոֆան 0.043mg Rapini
Տրեոնին 0.106mg Rapini
Իզոլեյցին 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.17mg Rapini
Լիզին 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.128mg Rapini
Վալին 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.066mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.05g 0.023g Garden cress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.239g Garden cress
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.13g 0.228g Garden cress

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rapini Garden cress
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
86%
Rapini
187%
Garden cress
Mineral Summary Score
27%
Rapini
33%
Garden cress

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rapini
Rapini is lower in Շաքար (difference - 4.02g)
Which food is lower in Նատրիում?
Garden cress
Garden cress is lower in Նատրիում (difference - 19mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Garden cress
Garden cress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.027g)
Which food is lower in glycemic index?
Garden cress
Garden cress is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Garden cress
Garden cress is cheaper (difference - $0.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients
  2. Garden cress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168407/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: