Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rapini և Watercress սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rapini vs Watercress infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +970%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +600%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +83.3%
հավասար Մագնեզիում - 21
հավասար Սելեն - 0.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 8% 15% 26% 30% 6% 3% 26% 32% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +970%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +600%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +83.3%
հավասար Մագնեզիում - 21
հավասար Սելեն - 0.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rapini
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +62%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +510.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +822.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +112.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11.6%
հավասար Վիտամին B2 - 0.12
հավասար Վիտամին B5 - 0.31
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 192% 20% 0% 144% 23% 28% 4% 19% 30% 7% 0% 625%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +62%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +510.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +822.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +112.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11.6%
հավասար Վիտամին B2 - 0.12
հավասար Վիտամին B5 - 0.31

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +390%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.7%
հավասար Ջուր - 95.11
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
2% 95%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 1.29 գ
Ջուր: 95.11 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +390%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.7%
հավասար Ջուր - 95.11

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +271.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46%
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
39% 11% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.027 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.008 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.035 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +271.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rapini Watercress
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rapini Watercress Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.15g 0.79g Watercress
Սպիտակուցներ 3.17g 2.3g Rapini
Ճարպեր 0.49g 0.1g Rapini
Ածխաջրեր 2.85g 1.29g Rapini
Կալորիականություն 22kcal 11kcal Rapini
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.38g 0.2g Watercress
Բջջանյութ(Fiber) 2.7g 0.5g Rapini
Կալցիում 108mg 120mg Watercress
Երկաթ 2.14mg 0.2mg Rapini
Մագնեզիում 22mg 21mg Rapini
Ֆոսֆոր 73mg 60mg Rapini
Կալիում 196mg 330mg Watercress
Նատրիում 33mg 41mg Rapini
Ցինկ 0.77mg 0.11mg Rapini
Պղինձ 0.042mg 0.077mg Watercress
Մանգան 0.395mg 0.244mg Rapini
Սելեն 1µg 0.9µg Rapini
Վիտամին A 2622IU 3191IU Watercress
Վիտամին A, RAE 131µg 160µg Watercress
Վիտամին E 1.62mg 1mg Rapini
Վիտամին C 20.2mg 43mg Watercress
Վիտամին B1 0.162mg 0.09mg Rapini
Վիտամին B2 0.129mg 0.12mg Rapini
Վիտամին B3 1.221mg 0.2mg Rapini
Վիտամին B5 0.322mg 0.31mg Rapini
Վիտամին B6 0.171mg 0.129mg Rapini
Folate, total 83µg 9µg Rapini
Վիտամին K 224µg 250µg Watercress
Տրիպտոֆան 0.043mg 0.03mg Rapini
Տրեոնին 0.106mg 0.133mg Watercress
Իզոլեյցին 0.104mg 0.093mg Rapini
Լեյցին 0.17mg 0.166mg Rapini
Լիզին 0.198mg 0.134mg Rapini
Մեթիոնին 0.048mg 0.02mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.128mg 0.114mg Rapini
Վալին 0.153mg 0.137mg Rapini
Հիստիդին 0.066mg 0.04mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.05g 0.027g Watercress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.008g Rapini
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.13g 0.035g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rapini Watercress
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
86%
Rapini
91%
Watercress
Mineral Summary Score
27%
Rapini
18%
Watercress

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Watercress
Watercress is lower in Շաքար (difference - 0.18g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Watercress
Watercress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.023g)
Which food is cheaper?
Watercress
Watercress is cheaper (difference - $0.4)
Which food is lower in Նատրիում?
Rapini
Rapini is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (32)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients
  2. Watercress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170068/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: