Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Dove milk chocolate սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Dove milk chocolate infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +105.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.4%
հավասար Երկաթ - 1.11
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +105.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.4%
հավասար Երկաթ - 1.11

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +421.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +166.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +421.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +166.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +155.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.8%
հավասար Ճարպեր - 31.72
հավասար Ածխաջրեր - 59.78
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +155.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.8%
հավասար Ճարպեր - 31.72
հավասար Ածխաջրեր - 59.78

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.2%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Dove milk chocolate
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Dove milk chocolate Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 57.38g Dove milk chocolate
Սպիտակուցներ 10.24g 5.94g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 31.72g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 55.36g 59.78g Dove milk chocolate
Կալորիականություն 515kcal 546kcal Dove milk chocolate
Շաքար 47.17g 55.45g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 2.4g Reeses cups
Կալցիում 78mg 160mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.21mg 1.11mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg Reeses cups
Կալիում 343mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 63mg Dove milk chocolate
Ցինկ 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg Reeses cups
Սելեն 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 56IU 292IU Dove milk chocolate
Վիտամին A, RAE 17µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg Reeses cups
Վիտամին C 0.3mg 0.8mg Dove milk chocolate
Վիտամին B1 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg Reeses cups
Folate, total 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg Reeses cups
Խոլեստերին 6mg 18mg Reeses cups
Տրանս ճարպ 0g 0.246g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 19.24g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Dove milk chocolate
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
2%
Dove milk chocolate
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
10%
Dove milk chocolate

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 8.28g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.51g)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 294mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: