Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +132.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +129.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +145.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +295.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +252.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +132.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +129.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +145.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +295.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +252.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3470%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +55%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +857.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +30%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3470%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +55%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +857.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +453.7%
հավասար Այլ - 2.4
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +453.7%
հավասար Այլ - 2.4

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 8.66g 0g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 0g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 474kcal 290kcal Reese's fast break
Շաքար 53.08g 74.9g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 0g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.96mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 48mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 130mg 56mg Reese's fast break
Կալիում 284mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 330mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.94mg 0.41mg Reese's fast break
Պղինձ 0.18mg 0.13mg Reese's fast break
Մանգան 0mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 0µg 1.7µg Sorghum syrup
Վիտամին A 40IU 0IU Reese's fast break
Վիտամին C 0.4mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.13mg 0.1mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 3.57mg 0.1mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.07mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 39µg 0µg Reese's fast break
Choline, total 13.3mg Sorghum syrup
Խոլեստերին 4mg 0mg Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 8.23g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 0g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 0g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 322mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.23g)
Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 21.82g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: