Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +9500%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +9500%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +71300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +3800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14575%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +71300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +3800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14575%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2012.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +185.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +640%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +107.6%
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2012.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +185.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +640%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +107.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
հավասար Հագեցած ճարպ - 7.778
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
հավասար Հագեցած ճարպ - 7.778

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Starburst
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 8.66g 0.41g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 8.21g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 474kcal 408kcal Reese's fast break
Շաքար 53.08g 58.12g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 0g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 0mg Reese's fast break
Երկաթ 0.96mg 0.01mg Reese's fast break
Մագնեզիում 48mg 1mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 130mg 5mg Reese's fast break
Կալիում 284mg 2mg Reese's fast break
Նատրիում 330mg 2mg Starburst
Ցինկ 0.94mg 0mg Reese's fast break
Պղինձ 0.18mg 0.012mg Reese's fast break
Մանգան 0mg 0.015mg Starburst
Սելեն 0µg 0.8µg Starburst
Վիտամին A 40IU 1IU Reese's fast break
Վիտամին E 0.33mg Starburst
Վիտամին C 0.4mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.13mg 0.001mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0.002mg Reese's fast break
Վիտամին B3 3.57mg 0.005mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg 0.035mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg 0mg Reese's fast break
Folate, total 39µg 1µg Reese's fast break
Վիտամին K 2.1µg Starburst
Խոլեստերին 4mg 0mg Starburst
Տրանս ճարպ 0g 0.141g Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 8.23g 7.778g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 0g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 0g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
16%
Starburst
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 328mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.452g)
Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 5.04g)
Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: