Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +8700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7080%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +10900%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.3%
հավասար Սելեն - 0.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +8700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7080%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +10900%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.3%
հավասար Սելեն - 0.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1592.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +60500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +4983.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1592.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +60500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +4983.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1810%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +65.2%
հավասար Ջուր - 1
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1810%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +65.2%
հավասար Ջուր - 1

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Gumdrop
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 12.46g 0g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 0g Reese's pieces
Ածխաջրեր 59.86g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 497kcal 396kcal Reese's pieces
Շաքար 53.25g 58.97g Reese's pieces
Բջջանյութ(Fiber) 3g 0.1g Reese's pieces
Կալցիում 69mg 3mg Reese's pieces
Երկաթ 0.49mg 0.4mg Reese's pieces
Մագնեզիում 88mg 1mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 1mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 5mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 44mg Gumdrop
Ցինկ 1.15mg 0mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg 0.012mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0.01mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 0.8µg
Վիտամին E 0.99mg 0mg Reese's pieces
Վիտամին B1 0.18mg 0.006mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.013mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 0.01mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.012mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg 0.005mg Reese's pieces
Folate, total 55µg 0µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg 0mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg 0µg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 0g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 0g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Շաքար (difference - 5.72g)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Reese's pieces
Reese's pieces is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 150mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.42g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: