Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +885.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +8700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5028.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +144.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +453.1%
հավասար Նատրիում - 200
հավասար Պղինձ - 0.42
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +885.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +8700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5028.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +144.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +453.1%
հավասար Նատրիում - 200
հավասար Պղինձ - 0.42

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
1
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +121100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +454.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +121100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +454.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +4053.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +8156.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +536.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +770%
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +4053.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +8156.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +536.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +770%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +44500%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1988.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +44500%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1988.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Pectin
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 12.46g 0.3g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 0.3g Reese's pieces
Ածխաջրեր 59.86g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 497kcal 325kcal Reese's pieces
Շաքար 53.25g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 3g 8.6g Pectin
Կալցիում 69mg 7mg Reese's pieces
Երկաթ 0.49mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 88mg 1mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 2mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 7mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 200mg Reese's pieces
Ցինկ 1.15mg 0.47mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg 0.42mg Pectin
Մանգան 1.1mg 0.07mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 0µg Reese's pieces
Վիտամին A 0IU 3IU Pectin
Վիտամին E 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին B1 0.18mg 0.008mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.06mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 0.005mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.11mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg 0.01mg Reese's pieces
Folate, total 55µg 1µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 0.01g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 0.09g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
2%
Pectin
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 53.25g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.37g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: