Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Dove milk chocolate սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Dove milk chocolate infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +128.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -76.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +128.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -76.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +403.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +33.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +403.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +33.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +126.3%
հավասար Ճարպեր - 31.72
հավասար Ածխաջրեր - 59.78
հավասար Ջուր - 1.61
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +126.3%
հավասար Ճարպեր - 31.72
հավասար Ածխաջրեր - 59.78
հավասար Ջուր - 1.61

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.3%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Dove milk chocolate
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Dove milk chocolate Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 57.38g Dove milk chocolate
Սպիտակուցներ 9.53g 5.94g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 31.72g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 55.38g 59.78g Dove milk chocolate
Կալորիականություն 521kcal 546kcal Dove milk chocolate
Շաքար 40.33g 55.45g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 2.4g Reesesticks
Կալցիում 70mg 160mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.3mg 1.11mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg Reesesticks
Կալիում 295mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 63mg Dove milk chocolate
Ցինկ 0.99mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg Reesesticks
Սելեն 0.7µg Reesesticks
Վիտամին A 58IU 292IU Dove milk chocolate
Վիտամին A, RAE 14µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0.8mg Dove milk chocolate
Վիտամին B1 0.13mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg Reesesticks
Վիտամին B3 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg Reesesticks
Folate, total 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 18mg Reesesticks
Տրանս ճարպ 0.246g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 13.21g 19.24g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Dove milk chocolate
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
2%
Dove milk chocolate
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
10%
Dove milk chocolate

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 15.12g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.03g)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 201mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: