Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Sauerkraut և Wakame սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Sauerkraut and Wakame different?

  • Sauerkraut has more Վիտամին C, Վիտամին B6, and Բջջանյութ(Fiber), however Wakame is richer in Մանգան, Folate, total, Մագնեզիում, Պղինձ, Վիտամին B2, Վիտամին B5, and Կալցիում.
  • Wakame covers your daily need of Մանգան 54% more than Sauerkraut.
  • Sauerkraut has 65 times more Վիտամին B6 than Wakame. Sauerkraut has 0.13mg of Վիտամին B6, while Wakame has 0.002mg.

Sauerkraut, canned, solids and liquids and Seaweed, wakame, raw types were used in this article.

Infographic

Sauerkraut vs Wakame infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +240%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +723.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +300%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 56% 9% 15% 10% 32% 6% 9% 87%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 82% 45% 5% 77% 95% 11% 35% 114%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +240%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +723.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +300%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
7
Wakame
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +390%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +6400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +145.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +945.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1018.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +649.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +716.7%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 49% 2% 3% 0% 6% 6% 3% 6% 30% 0% 33% 18%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 10% 22% 20% 0% 15% 54% 30% 42% 1% 0% 14% 147%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +390%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +6400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +145.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +945.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1018.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +649.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +716.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sauerkraut Wakame
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sauerkraut Wakame Opinion
Կալորիականություն 19kcal 45kcal Wakame
Սպիտակուցներ 0.91g 3.03g Wakame
Ճարպեր 0.14g 0.64g Wakame
Վիտամին C 14.7mg 3mg Sauerkraut
Զուտ ածխաջրեր 1.38g 8.64g Wakame
Ածխաջրեր 4.28g 9.14g Wakame
Խոլեստերին 0mg 0mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Երկաթ 1.47mg 2.18mg Wakame
Կալցիում 30mg 150mg Wakame
Կալիում 170mg 50mg Sauerkraut
Մագնեզիում 13mg 107mg Wakame
Շաքար 1.78g 0.65g Wakame
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 0.5g Sauerkraut
Պղինձ 0.096mg 0.284mg Wakame
Ցինկ 0.19mg 0.38mg Wakame
Օսլա g g
Ֆոսֆոր 20mg 80mg Wakame
Նատրիում 661mg 872mg Sauerkraut
Վիտամին A 18IU 360IU Wakame
Վիտամին E 0.14mg 1mg Wakame
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին B1 0.021mg 0.06mg Wakame
Վիտամին B2 0.022mg 0.23mg Wakame
Վիտամին B3 0.143mg 1.6mg Wakame
Վիտամին B5 0.093mg 0.697mg Wakame
Վիտամին B6 0.13mg 0.002mg Sauerkraut
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 13µg 5.3µg Sauerkraut
Folate, total 24µg 196µg Wakame
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.034g 0.13g Sauerkraut
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.013g 0.058g Wakame
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.067g 0.218g Wakame
Տրիպտոֆան 0.008mg 0.035mg Wakame
Տրեոնին 0.025mg 0.165mg Wakame
Իզոլեյցին 0.021mg 0.087mg Wakame
Լեյցին 0.029mg 0.257mg Wakame
Լիզին 0.031mg 0.112mg Wakame
Մեթիոնին 0.009mg 0.063mg Wakame
Ֆենիլալանին 0.023mg 0.112mg Wakame
Վալին 0.03mg 0.209mg Wakame
Հիստիդին 0.016mg 0.015mg Sauerkraut
Ֆրուկտոզա 0.04g g Sauerkraut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sauerkraut Wakame
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
13
Sauerkraut
29
Wakame
Mineral Summary Score
28
Sauerkraut
58
Wakame

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
5%
Sauerkraut
18%
Wakame
Carbohydrates
4%
Sauerkraut
9%
Wakame
Fats
1%
Sauerkraut
3%
Wakame

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Wakame
Wakame is lower in Շաքար (difference - 1.13g)
Which food is lower in glycemic index?
Wakame
Wakame is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Wakame
Wakame is cheaper (difference - $1)
Which food is richer in minerals?
Wakame
Wakame is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Wakame
Wakame is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in Նատրիում (difference - 211mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.096g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sauerkraut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients
  2. Wakame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170496/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: