Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Wakame և Nori սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Wakame and Nori

  • Wakame is higher in Մագնեզիում, Մանգան, Folate, total, and Կալցիում, yet Nori is higher in Վիտամին C, Վիտամին A, RAE, Վիտամին B2, Վիտամին B6, and Կալիում.
  • Nori covers your daily Վիտամին C needs 40% more than Wakame.
  • Wakame contains 54 times more Մագնեզիում than Nori. While Wakame contains 107mg of Մագնեզիում, Nori contains only 2mg.
  • The amount of Նատրիում in Nori is lower.

Food varieties used in this article are Seaweed, wakame, raw and Seaweed, laver, raw.

Infographic

Wakame vs Nori infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Wakame
5
:
3
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +612%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +176.3%
հավասար Պղինձ - 0.264
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 45% 82% 77% 35% 5% 114% 11% 95%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 22% 68% 2% 25% 32% 7% 29% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +612%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +176.3%
հավասար Պղինձ - 0.264

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Wakame
4
:
5
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1345%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7850%
հավասար Վիտամին E - 1
հավասար Վիտամին B3 - 1.47
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 22% 20% 0% 10% 15% 54% 30% 42% 1% 147% 0% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 313% 20% 0% 130% 25% 103% 28% 32% 37% 110% 0% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1345%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7850%
հավասար Վիտամին E - 1
հավասար Վիտամին B3 - 1.47

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Wakame
3
:
2
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +91%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +91.7%
հավասար Ջուր - 85.03
3% 9% 80% 7%
Սպիտակուցներ: 3.03 գ
Ճարպեր: 0.64 գ
Ածխաջրեր: 9.14 գ
Ջուր: 79.99 գ
Այլ: 7.2 գ
6% 5% 85% 4%
Սպիտակուցներ: 5.81 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 5.11 գ
Ջուր: 85.03 գ
Այլ: 3.77 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +91%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +91.7%
հավասար Ջուր - 85.03

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Wakame
2
:
1
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +132%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +98.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.1%
32% 14% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.058 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.218 գ
31% 13% 56%
Հագեցած ճարպ: 0.061 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.025 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +132%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +98.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Wakame Nori
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in glycemic index Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Wakame Nori Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.64g 4.81g Wakame
Սպիտակուցներ 3.03g 5.81g Nori
Ճարպեր 0.64g 0.28g Wakame
Ածխաջրեր 9.14g 5.11g Wakame
Կալորիականություն 45kcal 35kcal Wakame
Շաքար 0.65g 0.49g Nori
Բջջանյութ(Fiber) 0.5g 0.3g Wakame
Կալցիում 150mg 70mg Wakame
Երկաթ 2.18mg 1.8mg Wakame
Մագնեզիում 107mg 2mg Wakame
Ֆոսֆոր 80mg 58mg Wakame
Կալիում 50mg 356mg Nori
Նատրիում 872mg 48mg Nori
Ցինկ 0.38mg 1.05mg Nori
Պղինձ 0.284mg 0.264mg Wakame
Վիտամին A 360IU 5202IU Nori
Վիտամին A, RAE 18µg 260µg Nori
Վիտամին E 1mg 1mg
Վիտամին C 3mg 39mg Nori
Վիտամին B1 0.06mg 0.098mg Nori
Վիտամին B2 0.23mg 0.446mg Nori
Վիտամին B3 1.6mg 1.47mg Wakame
Վիտամին B5 0.697mg 0.521mg Wakame
Վիտամին B6 0.002mg 0.159mg Nori
Folate, total 196µg 146µg Wakame
Վիտամին K 5.3µg 4µg Wakame
Տրիպտոֆան 0.035mg 0.043mg Nori
Տրեոնին 0.165mg 0.232mg Nori
Իզոլեյցին 0.087mg 0.259mg Nori
Լեյցին 0.257mg 0.501mg Nori
Լիզին 0.112mg 0.222mg Nori
Մեթիոնին 0.063mg 0.145mg Nori
Ֆենիլալանին 0.112mg 0.273mg Nori
Վալին 0.209mg 0.402mg Nori
Հիստիդին 0.015mg 0.14mg Nori
Հագեցած ճարպ 0.13g 0.061g Nori
20:5 n-3 (EPA) 0.186g 0.08g Wakame
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.058g 0.025g Wakame
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.218g 0.11g Wakame

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Wakame Nori
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Wakame
67%
Nori
Mineral Summary Score
58%
Wakame
34%
Nori

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Wakame
Wakame is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Nori
Nori is lower in Շաքար (difference - 0.16g)
Which food is lower in Նատրիում?
Nori
Nori is lower in Նատրիում (difference - 824mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Nori
Nori is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.069g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Wakame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170496/nutrients
  2. Nori - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168458/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: