Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Wakame և Seaweed սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

The main differences between Wakame and Seaweed

  • Wakame is richer in Մանգան, Պղինձ, Վիտամին B3, Վիտամին B2, and Ֆոսֆոր, yet Seaweed is richer in Վիտամին K, Երկաթ, and Ցինկ.
  • Daily need coverage for Մանգան from Wakame is 52% higher.
  • Wakame contains 4 times more Նատրիում than Seaweed. Wakame contains 872mg of Նատրիում, while Seaweed contains 233mg.

Food types used in this article are Seaweed, wakame, raw and Seaweed, kelp, raw.

Infographic

Wakame vs Seaweed infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Wakame
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +90.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +118.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +12%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +78%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +223.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 45% 82% 77% 35% 5% 114% 11% 95%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 51% 107% 87% 18% 8% 31% 34% 44%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +90.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +118.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +12%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +78%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +223.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Wakame
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +210.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1145.3%
հավասար Վիտամին C - 3
հավասար Վիտամին B5 - 0.642
հավասար Վիտամին B6 - 0.002
հավասար Folate, total - 180
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 22% 20% 0% 10% 15% 54% 30% 42% 1% 147% 0% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 18% 0% 10% 13% 35% 9% 39% 1% 135% 0% 166%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +210.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1145.3%
հավասար Վիտամին C - 3
հավասար Վիտամին B5 - 0.642
հավասար Վիտամին B6 - 0.002
հավասար Folate, total - 180

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Wakame
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +80.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14.3%
հավասար Ածխաջրեր - 9.57
հավասար Ջուր - 81.58
հավասար Այլ - 6.61
3% 9% 80% 7%
Սպիտակուցներ: 3.03 գ
Ճարպեր: 0.64 գ
Ածխաջրեր: 9.14 գ
Ջուր: 79.99 գ
Այլ: 7.2 գ
2% 10% 82% 7%
Սպիտակուցներ: 1.68 գ
Ճարպեր: 0.56 գ
Ածխաջրեր: 9.57 գ
Ջուր: 81.58 գ
Այլ: 6.61 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +80.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14.3%
հավասար Ածխաջրեր - 9.57
հավասար Ջուր - 81.58
հավասար Այլ - 6.61

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Wakame
2
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +363.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +69%
32% 14% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.058 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.218 գ
63% 25% 12%
Հագեցած ճարպ: 0.247 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.098 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.047 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +363.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +69%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Wakame Seaweed
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in glycemic index Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Wakame Seaweed Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.64g 8.27g Wakame
Սպիտակուցներ 3.03g 1.68g Wakame
Ճարպեր 0.64g 0.56g Wakame
Ածխաջրեր 9.14g 9.57g Seaweed
Կալորիականություն 45kcal 43kcal Wakame
Շաքար 0.65g 0.6g Seaweed
Բջջանյութ(Fiber) 0.5g 1.3g Seaweed
Կալցիում 150mg 168mg Seaweed
Երկաթ 2.18mg 2.85mg Seaweed
Մագնեզիում 107mg 121mg Seaweed
Ֆոսֆոր 80mg 42mg Wakame
Կալիում 50mg 89mg Seaweed
Նատրիում 872mg 233mg Seaweed
Ցինկ 0.38mg 1.23mg Seaweed
Պղինձ 0.284mg 0.13mg Wakame
Վիտամին A 360IU 116IU Wakame
Վիտամին A, RAE 18µg 6µg Wakame
Վիտամին E 1mg 0.87mg Wakame
Վիտամին C 3mg 3mg
Վիտամին B1 0.06mg 0.05mg Wakame
Վիտամին B2 0.23mg 0.15mg Wakame
Վիտամին B3 1.6mg 0.47mg Wakame
Վիտամին B5 0.697mg 0.642mg Wakame
Վիտամին B6 0.002mg 0.002mg
Folate, total 196µg 180µg Wakame
Վիտամին K 5.3µg 66µg Seaweed
Տրիպտոֆան 0.035mg 0.048mg Seaweed
Տրեոնին 0.165mg 0.055mg Wakame
Իզոլեյցին 0.087mg 0.076mg Wakame
Լեյցին 0.257mg 0.083mg Wakame
Լիզին 0.112mg 0.082mg Wakame
Մեթիոնին 0.063mg 0.025mg Wakame
Ֆենիլալանին 0.112mg 0.043mg Wakame
Վալին 0.209mg 0.072mg Wakame
Հիստիդին 0.015mg 0.024mg Seaweed
Հագեցած ճարպ 0.13g 0.247g Wakame
20:5 n-3 (EPA) 0.186g 0.004g Wakame
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.058g 0.098g Seaweed
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.218g 0.047g Wakame

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Wakame Seaweed
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Wakame
36%
Seaweed
Mineral Summary Score
58%
Wakame
47%
Seaweed

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Wakame
Wakame is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.117g)
Which food is richer in vitamins?
Wakame
Wakame is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Seaweed
Seaweed is lower in Շաքար (difference - 0.05g)
Which food is lower in Նատրիում?
Seaweed
Seaweed is lower in Նատրիում (difference - 639mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Wakame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170496/nutrients
  2. Seaweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168457/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: