Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +98.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +183.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +98.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +183.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +346.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +261.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1660%
հավասար Վիտամին A - 205
հավասար Վիտամին B6 - 0.02
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +346.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +261.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1660%
հավասար Վիտամին A - 205
հավասար Վիտամին B6 - 0.02

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +347.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15085%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2097.5%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +347.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15085%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2097.5%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar Apricot jam
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 64.1g Apricot jam
Սպիտակուցներ 3.13g 0.7g Skor bar
Ճարպեր 30.37g 0.2g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 64.4g Apricot jam
Կալորիականություն 541kcal 242kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 0.3g Skor bar
Կալցիում 30mg 20mg Skor bar
Երկաթ 0.57mg 0.49mg Skor bar
Մագնեզիում 10mg 4mg Skor bar
Ֆոսֆոր 61mg 3mg Skor bar
Կալիում 153mg 77mg Skor bar
Նատրիում 317mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 0.17mg 0.06mg Skor bar
Պղինձ 0.04mg 0.1mg Apricot jam
Մանգան 0mg 0.04mg Apricot jam
Սելեն 0µg 2µg Apricot jam
Վիտամին A 204IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 61µg 10µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg 0.13mg Skor bar
Վիտամին D 3IU 0IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg 0µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.02mg 0mg Skor bar
Վիտամին B2 0.1mg 0.022mg Skor bar
Վիտամին B3 0.13mg 0.036mg Skor bar
Վիտամին B5 0.04mg 0.02mg Skor bar
Վիտամին B6 0.022mg 0.02mg Skor bar
Folate, total 2µg 1µg Skor bar
Վիտամին B12 0.21µg 0µg Skor bar
Choline, total 3.1mg 0.4mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg 0µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 0mg Apricot jam
Հագեցած ճարպ 18.78g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 0g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 0g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 16.49g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 277mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.77g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: