Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Skor bar և M&Ms Peanut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Skor bar vs M&Ms Peanut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +240%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +590%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +211.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +126.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +935.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +240%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +590%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +211.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +126.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +935.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +175.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +391.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +215%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2486.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1467.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +52.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1103.2%
հավասար Վիտամին B2 - 0.106
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +175.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +391.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +215%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2486.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1467.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +52.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1103.2%
հավասար Վիտամին B2 - 0.106

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +205.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +58%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.7%
հավասար Ածխաջրեր - 60.48
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +205.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +58%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.7%
հավասար Ածխաջրեր - 60.48

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +20.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +190.2%
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +20.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +190.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Skor bar M&Ms Peanut
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Skor bar M&Ms Peanut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.43g 56.78g Skor bar
Սպիտակուցներ 3.13g 9.57g M&Ms Peanut
Ճարպեր 30.37g 26.13g Skor bar
Ածխաջրեր 63.73g 60.48g Skor bar
Կալորիականություն 541kcal 515kcal Skor bar
Շաքար 59.89g 50.75g M&Ms Peanut
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 3.7g M&Ms Peanut
Կալցիում 30mg 102mg M&Ms Peanut
Երկաթ 0.57mg 1.16mg M&Ms Peanut
Մագնեզիում 10mg 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 61mg 190mg M&Ms Peanut
Կալիում 153mg 347mg M&Ms Peanut
Նատրիում 317mg 50mg M&Ms Peanut
Ցինկ 0.17mg 1.76mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.04mg 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0mg 0.664mg M&Ms Peanut
Սելեն 0µg 4.1µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 204IU 74IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg 22µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին D 3IU 0IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg 0µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0mg Skor bar
Վիտամին B1 0.02mg 0.063mg M&Ms Peanut
Վիտամին B2 0.1mg 0.106mg M&Ms Peanut
Վիտամին B3 0.13mg 3.362mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.04mg 0.627mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.022mg 0.09mg M&Ms Peanut
Folate, total 2µg 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.21µg 0.32µg M&Ms Peanut
Choline, total 3.1mg 37.3mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 8.6µg 3µg Skor bar
Խոլեստերին 53mg 8mg M&Ms Peanut
Տրանս ճարպ 0.328g Skor bar
Հագեցած ճարպ 18.78g 10.169g M&Ms Peanut
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g 8.086g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g 3.456g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Skor bar M&Ms Peanut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Skor bar
26%
M&Ms Peanut
Mineral Summary Score
14%
Skor bar
57%
M&Ms Peanut

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is lower in Շաքար?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Շաքար (difference - 9.14g)
Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 267mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Խոլեստերին (difference - 45mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.611g)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients
  2. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: