Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Soybean meal և Papadum սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Soybean meal and Papadum different?

  • Soybean meal has more Պղինձ, Մանգան, Երկաթ, Ֆոսֆոր, Կալիում, Վիտամին B1, Վիտամին B6, Վիտամին B5, Folate, and total than Papadum.
  • Daily need coverage for Պղինձ from Soybean meal is 111% higher.
  • Soybean meal contains 2 times more Վիտամին B1 than Papadum. While Soybean meal contains 0.691mg of Վիտամին B1, Papadum contains only 0.277mg.
  • Soybean meal has less Նատրիում.

Soy meal, defatted, raw and Papad are the varieties used in this article.

Infographic

Soybean meal vs Papadum infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +75.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +82.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +149%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +48.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 74% 514% 219% 301% 220% 1% 138% 667%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 43% 293% 194% 166% 89% 228% 93% 333%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +75.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +82.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +149%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +48.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +149.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +115.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +38.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +25%
հավասար Վիտամին B2 - 0.258
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 0% 173% 58% 49% 119% 132% 228% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 1% 0% 0% 70% 60% 28% 56% 66% 165% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +149.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +115.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +38.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +25%
հավասար Վիտամին B2 - 0.258

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Soybean meal Papadum
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Soybean meal Papadum Opinion
Զուտ ածխաջրեր 35.89g 41.27g Papadum
Սպիտակուցներ 49.2g 25.56g Soybean meal
Ճարպեր 2.39g 3.25g Papadum
Ածխաջրեր 35.89g 59.87g Papadum
Կալորիականություն 337kcal 371kcal Papadum
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 0g Soybean meal
Բջջանյութ(Fiber) g 18.6g Papadum
Կալցիում 244mg 143mg Soybean meal
Երկաթ 13.7mg 7.8mg Soybean meal
Մագնեզիում 306mg 271mg Soybean meal
Ֆոսֆոր 701mg 385mg Soybean meal
Կալիում 2490mg 1000mg Soybean meal
Նատրիում 3mg 1745mg Soybean meal
Ցինկ 5.06mg 3.4mg Soybean meal
Պղինձ 2mg 0.998mg Soybean meal
Վիտամին A 40IU 50IU Papadum
Վիտամին E mg 0.05mg Papadum
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.691mg 0.277mg Soybean meal
Վիտամին B2 0.251mg 0.258mg Papadum
Վիտամին B3 2.587mg 1.472mg Soybean meal
Վիտամին B5 1.976mg 0.917mg Soybean meal
Վիտամին B6 0.569mg 0.285mg Soybean meal
Folate, total 303µg 219µg Soybean meal
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0.4µg Papadum
Տրիպտոֆան 0.653mg 0.266mg Soybean meal
Տրեոնին 1.952mg 0.886mg Soybean meal
Իզոլեյցին 2.18mg 1.303mg Soybean meal
Լեյցին 3.66mg 2.115mg Soybean meal
Լիզին 2.991mg 1.695mg Soybean meal
Մեթիոնին 0.606mg 0.372mg Soybean meal
Ֆենիլալանին 2.346mg 1.491mg Soybean meal
Վալին 2.243mg 1.434mg Soybean meal
Հիստիդին 1.212mg 0.715mg Soybean meal
Խոլեստերին 0mg 4mg Soybean meal
Տրանս ճարպ 0g g Papadum
Հագեցած ճարպ 0.268g 1.084g Soybean meal
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.409g 0.532g Papadum
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.045g 1.148g Papadum

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Soybean meal Papadum
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
63
Soybean meal
37
Papadum
Mineral Summary Score
266
Soybean meal
179
Papadum

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
295%
Soybean meal
153%
Papadum
Carbohydrates
36%
Soybean meal
60%
Papadum
Fats
11%
Soybean meal
15%
Papadum

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Նատրիում (difference - 1742mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.816g)
Which food is richer in minerals?
Soybean meal
Soybean meal is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Papadum
Papadum is lower in glycemic index (difference - 22)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Soybean meal - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172445/nutrients
  2. Papadum - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168106/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: