Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Soybean meal և Tempeh սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Soybean meal and Tempeh

  • Tempeh has less Պղինձ, Երկաթ, Մանգան, Folate, total, Ֆոսֆոր, Կալիում, Մագնեզիում, Վիտամին B1, Ցինկ, and Վիտամին B5 than Soybean meal.
  • Soybean meal covers your daily need of Պղինձ 160% more than Tempeh.
  • Soybean meal has 13 times more Folate, total than Tempeh. While Soybean meal has 303µg of Folate, total, Tempeh has only 24µg.

These are the specific foods used in this comparison Soy meal, defatted, raw and Tempeh.

Infographic

Soybean meal vs Tempeh infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +119.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +407.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +277.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +163.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +504.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +343.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +257.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 74% 514% 219% 301% 220% 1% 138% 667%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 34% 102% 58% 114% 37% 2% 32% 187%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +119.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +407.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +277.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +163.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +504.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +343.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +257.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
3
Tempeh
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +785.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +610.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +164.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 2.64
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 0% 173% 58% 49% 119% 132% 228% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 20% 83% 50% 17% 50% 18% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +785.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +610.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +164.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 2.64

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Soybean meal Tempeh
Lower in glycemic index ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Soybean meal Tempeh Opinion
Զուտ ածխաջրեր 35.89g 7.64g Soybean meal
Սպիտակուցներ 49.2g 20.29g Soybean meal
Ճարպեր 2.39g 10.8g Tempeh
Ածխաջրեր 35.89g 7.64g Soybean meal
Կալորիականություն 337kcal 192kcal Soybean meal
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) g g
Կալցիում 244mg 111mg Soybean meal
Երկաթ 13.7mg 2.7mg Soybean meal
Մագնեզիում 306mg 81mg Soybean meal
Ֆոսֆոր 701mg 266mg Soybean meal
Կալիում 2490mg 412mg Soybean meal
Նատրիում 3mg 9mg Soybean meal
Ցինկ 5.06mg 1.14mg Soybean meal
Պղինձ 2mg 0.56mg Soybean meal
Վիտամին A 40IU 0IU Soybean meal
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.691mg 0.078mg Soybean meal
Վիտամին B2 0.251mg 0.358mg Tempeh
Վիտամին B3 2.587mg 2.64mg Tempeh
Վիտամին B5 1.976mg 0.278mg Soybean meal
Վիտամին B6 0.569mg 0.215mg Soybean meal
Folate, total 303µg 24µg Soybean meal
Վիտամին B12 0µg 0.08µg Tempeh
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան 0.653mg 0.194mg Soybean meal
Տրեոնին 1.952mg 0.796mg Soybean meal
Իզոլեյցին 2.18mg 0.88mg Soybean meal
Լեյցին 3.66mg 1.43mg Soybean meal
Լիզին 2.991mg 0.908mg Soybean meal
Մեթիոնին 0.606mg 0.175mg Soybean meal
Ֆենիլալանին 2.346mg 0.893mg Soybean meal
Վալին 2.243mg 0.92mg Soybean meal
Հիստիդին 1.212mg 0.466mg Soybean meal
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.268g 2.539g Soybean meal
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.409g 3.205g Tempeh
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.045g 4.3g Tempeh

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Soybean meal Tempeh
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
63
Soybean meal
20
Tempeh
Mineral Summary Score
266
Soybean meal
70
Tempeh

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
295%
Soybean meal
122%
Tempeh
Carbohydrates
36%
Soybean meal
8%
Tempeh
Fats
11%
Soybean meal
50%
Tempeh

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Tempeh
Tempeh is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is lower in Նատրիում?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.271g)
Which food is richer in minerals?
Soybean meal
Soybean meal is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Soybean meal - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172445/nutrients
  2. Tempeh - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174272/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: