Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tamarind և Kumquat սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tamarind vs Kumquat infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +19.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +225.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +360%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +494.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +237.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +70%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 105% 66% 48% 55% 3.7% 2.7% 29% 0% 7.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 32% 14% 8.1% 16% 1.3% 4.6% 32% 18% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +19.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +225.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +360%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +494.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +237.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +70%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1056.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +68.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +351.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1154.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +21.4%
հավասար Choline, total - 8.4
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.8% 2% 0% 12% 107% 35% 36% 8.6% 15% 11% 0% 4.7% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 17% 3% 0% 146% 9.3% 21% 8% 12% 8.3% 13% 0% 4.6% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1056.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +68.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +351.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1154.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +21.4%
հավասար Choline, total - 8.4

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +293.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +429.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +157.5%
3% 63% 31% 3%
Սպիտակուցներ: 2.8 գ
Ճարպեր: 0.6 գ
Ածխաջրեր: 62.5 գ
Ջուր: 31.4 գ
Այլ: 2.7 գ
2% 16% 81%
Սպիտակուցներ: 1.88 գ
Ճարպեր: 0.86 գ
Ածխաջրեր: 15.9 գ
Ջուր: 80.85 գ
Այլ: 0.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +293.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +429.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +157.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +17.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +189.8%
53% 35% 12%
Հագեցած ճարպ: 0.272 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.181 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.059 գ
24% 36% 40%
Հագեցած ճարպ: 0.103 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.154 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.171 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +17.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +189.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tamarind Kumquat
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tamarind Kumquat Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.4g 9.4g Tamarind
Սպիտակուցներ 2.8g 1.88g Tamarind
Ճարպեր 0.6g 0.86g Kumquat
Ածխաջրեր 62.5g 15.9g Tamarind
Կալորիականություն 239kcal 71kcal Tamarind
Շաքար 38.8g 9.36g Kumquat
Բջջանյութ(Fiber) 5.1g 6.5g Kumquat
Կալցիում 74mg 62mg Tamarind
Երկաթ 2.8mg 0.86mg Tamarind
Մագնեզիում 92mg 20mg Tamarind
Ֆոսֆոր 113mg 19mg Tamarind
Կալիում 628mg 186mg Tamarind
Նատրիում 28mg 10mg Kumquat
Ցինկ 0.1mg 0.17mg Kumquat
Պղինձ 0.086mg 0.095mg Kumquat
Մանգան 0.135mg Kumquat
Սելեն 1.3µg 0µg Tamarind
Վիտամին A 30IU 290IU Kumquat
Վիտամին A, RAE 2µg 15µg Kumquat
Վիտամին E 0.1mg 0.15mg Kumquat
Վիտամին C 3.5mg 43.9mg Kumquat
Վիտամին B1 0.428mg 0.037mg Tamarind
Վիտամին B2 0.152mg 0.09mg Tamarind
Վիտամին B3 1.938mg 0.429mg Tamarind
Վիտամին B5 0.143mg 0.208mg Kumquat
Վիտամին B6 0.066mg 0.036mg Tamarind
Folate, total 14µg 17µg Kumquat
Choline, total 8.6mg 8.4mg Tamarind
Վիտամին K 2.8µg 0µg Tamarind
Տրիպտոֆան 0.018mg Tamarind
Լիզին 0.139mg Tamarind
Մեթիոնին 0.014mg Tamarind
Հագեցած ճարպ 0.272g 0.103g Kumquat
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.181g 0.154g Tamarind
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.059g 0.171g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tamarind Kumquat
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Tamarind
19%
Kumquat
Mineral Summary Score
34%
Tamarind
14%
Kumquat

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Tamarind
Tamarind is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is lower in Շաքար?
Kumquat
Kumquat is lower in Շաքար (difference - 29.44g)
Which food is lower in Նատրիում?
Kumquat
Kumquat is lower in Նատրիում (difference - 18mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Kumquat
Kumquat is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.169g)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $3)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tamarind - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167763/nutrients
  2. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: