Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tamarind և Mamey Sapote սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tamarind vs Mamey Sapote infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +259%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +334.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 105% 66% 49% 56% 4% 3% 29% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71% 27% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +259%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +334.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +990.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 2% 0% 12% 108% 36% 37% 9% 16% 11% 0% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +990.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +141.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +106.6%
3% 63% 31% 3%
Սպիտակուցներ: 2.8 գ
Ճարպեր: 0.6 գ
Ածխաջրեր: 62.5 գ
Ջուր: 31.4 գ
Այլ: 2.7 գ
32% 65%
Սպիտակուցներ: 1.45 գ
Ճարպեր: 0.46 գ
Ածխաջրեր: 32.1 գ
Ջուր: 64.87 գ
Այլ: 1.12 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +141.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +106.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +77.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +64.4%
53% 35% 12%
Հագեցած ճարպ: 0.272 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.181 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.059 գ
46% 28% 26%
Հագեցած ճարպ: 0.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.102 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.097 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +77.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +64.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tamarind Mamey Sapote
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tamarind Mamey Sapote Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.4g 26.7g Tamarind
Սպիտակուցներ 2.8g 1.45g Tamarind
Ճարպեր 0.6g 0.46g Tamarind
Ածխաջրեր 62.5g 32.1g Tamarind
Կալորիականություն 239kcal 124kcal Tamarind
Օսլա 6.33g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա 7.66g Mamey Sapote
Շաքար 38.8g 20.14g Mamey Sapote
Բջջանյութ(Fiber) 5.1g 5.4g Mamey Sapote
Կալցիում 74mg 18mg Tamarind
Երկաթ 2.8mg 0.78mg Tamarind
Մագնեզիում 92mg 11mg Tamarind
Ֆոսֆոր 113mg 26mg Tamarind
Կալիում 628mg 454mg Tamarind
Նատրիում 28mg 7mg Mamey Sapote
Ցինկ 0.1mg 0.19mg Mamey Sapote
Պղինձ 0.086mg 0.213mg Mamey Sapote
Մանգան 0.204mg Mamey Sapote
Սելեն 1.3µg Tamarind
Վիտամին A 30IU 143IU Mamey Sapote
Վիտամին A, RAE 2µg 7µg Mamey Sapote
Վիտամին E 0.1mg 2.11mg Mamey Sapote
Վիտամին C 3.5mg 23mg Mamey Sapote
Վիտամին B1 0.428mg 0.013mg Tamarind
Վիտամին B2 0.152mg 0.116mg Tamarind
Վիտամին B3 1.938mg 1.432mg Tamarind
Վիտամին B5 0.143mg 0.397mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 0.066mg 0.72mg Mamey Sapote
Folate, total 14µg 7µg Tamarind
Վիտամին K 2.8µg Tamarind
Տրիպտոֆան 0.018mg 0.049mg Mamey Sapote
Տրեոնին 0.085mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին 0.061mg Mamey Sapote
Լեյցին 0.073mg Mamey Sapote
Լիզին 0.139mg 0.073mg Tamarind
Մեթիոնին 0.014mg 0.024mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին 0.061mg Mamey Sapote
Վալին 0.073mg Mamey Sapote
Հիստիդին 0.049mg Mamey Sapote
Հագեցած ճարպ 0.272g 0.169g Mamey Sapote
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.181g 0.102g Tamarind
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.059g 0.097g Mamey Sapote
18:2 n-6 c,c 0.011g Mamey Sapote
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.082g Mamey Sapote

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tamarind Mamey Sapote
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20%
Tamarind
32%
Mamey Sapote
Mineral Summary Score
34%
Tamarind
20%
Mamey Sapote

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Շաքար (difference - 18.66g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 23)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($3)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tamarind - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167763/nutrients
  2. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: