Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Tamarind և Mamey Sapote սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Tamarind and Mamey Sapote?

  • Tamarind is richer in Վիտամին B1, Երկաթ, Մագնեզիում, Ֆոսֆոր, Կալցիում, and Կալիում, yet Mamey Sapote is richer in Վիտամին B6, Վիտամին C, Պղինձ, and Վիտամին E .
  • Mamey Sapote's daily need coverage for Վիտամին B6 is 50% higher.
  • Tamarind has 33 times more Վիտամին B1 than Mamey Sapote. Tamarind has 0.428mg of Վիտամին B1, while Mamey Sapote has 0.013mg.

We used Tamarinds, raw and Sapote, mamey, raw types in this comparison.

Infographic

Tamarind vs Mamey Sapote infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +259%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +334.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 23% 105% 66% 49% 56% 4% 3% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +259%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +334.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +147.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +990.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 2% 0% 12% 108% 36% 37% 9% 16% 11% 0% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3192.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +2010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +177.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +990.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tamarind Mamey Sapote
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tamarind Mamey Sapote Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.4g 26.7g Tamarind
Սպիտակուցներ 2.8g 1.45g Tamarind
Ճարպեր 0.6g 0.46g Tamarind
Ածխաջրեր 62.5g 32.1g Tamarind
Կալորիականություն 239kcal 124kcal Tamarind
Օսլա g 6.33g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա g 7.66g Mamey Sapote
Շաքար 38.8g 20.14g Mamey Sapote
Բջջանյութ(Fiber) 5.1g 5.4g Mamey Sapote
Կալցիում 74mg 18mg Tamarind
Երկաթ 2.8mg 0.78mg Tamarind
Մագնեզիում 92mg 11mg Tamarind
Ֆոսֆոր 113mg 26mg Tamarind
Կալիում 628mg 454mg Tamarind
Նատրիում 28mg 7mg Mamey Sapote
Ցինկ 0.1mg 0.19mg Mamey Sapote
Պղինձ 0.086mg 0.213mg Mamey Sapote
Վիտամին A 30IU 143IU Mamey Sapote
Վիտամին E 0.1mg 2.11mg Mamey Sapote
Վիտամին D 0IU IU Tamarind
Վիտամին D 0µg µg Tamarind
Վիտամին C 3.5mg 23mg Mamey Sapote
Վիտամին B1 0.428mg 0.013mg Tamarind
Վիտամին B2 0.152mg 0.116mg Tamarind
Վիտամին B3 1.938mg 1.432mg Tamarind
Վիտամին B5 0.143mg 0.397mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 0.066mg 0.72mg Mamey Sapote
Folate, total 14µg 7µg Tamarind
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 2.8µg µg Tamarind
Տրիպտոֆան 0.018mg 0.049mg Mamey Sapote
Տրեոնին mg 0.085mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին mg 0.061mg Mamey Sapote
Լեյցին mg 0.073mg Mamey Sapote
Լիզին 0.139mg 0.073mg Tamarind
Մեթիոնին 0.014mg 0.024mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին mg 0.061mg Mamey Sapote
Վալին mg 0.073mg Mamey Sapote
Հիստիդին mg 0.049mg Mamey Sapote
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.272g 0.169g Mamey Sapote
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.181g 0.102g Tamarind
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.059g 0.097g Mamey Sapote

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tamarind Mamey Sapote
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20
Tamarind
32
Mamey Sapote
Mineral Summary Score
41
Tamarind
21
Mamey Sapote

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
17%
Tamarind
9%
Mamey Sapote
Carbohydrates
63%
Tamarind
32%
Mamey Sapote
Fats
3%
Tamarind
2%
Mamey Sapote

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Շաքար (difference - 18.66g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 23)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($3)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tamarind - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167763/nutrients
  2. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: