Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +64.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2016.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +64.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2016.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +281%
հավասար Վիտամին C - 0.7
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +281%
հավասար Վիտամին C - 0.7

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +814.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1512.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +204.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +39.8%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +814.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1512.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +204.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +39.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1063.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1834.4%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1063.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1834.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Almond joy
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 54.51g Almond joy
Սպիտակուցներ 2.88g 4.13g Almond joy
Ճարպեր 1.67g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 19.56g 59.51g Almond joy
Կալորիականություն 105kcal 479kcal Almond joy
Շաքար 48.34g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 5g Almond joy
Կալցիում 105mg 64mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 1.27mg Almond joy
Մագնեզիում 12mg Tapioca
Ֆոսֆոր 82mg 112mg Almond joy
Կալիում 133mg 254mg Almond joy
Նատրիում 121mg 142mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg Tapioca
Պղինձ 0.012mg Tapioca
Մանգան 0.007mg Tapioca
Սելեն 2µg Tapioca
Վիտամին A 160IU 42IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg Tapioca
Վիտամին D 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0.7mg
Վիտամին B1 0.03mg Tapioca
Վիտամին B2 0.143mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg Tapioca
Folate, total 4µg Tapioca
Վիտամին B12 0.25µg Tapioca
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 4mg Almond joy
Հագեցած ճարպ 0.991g 17.59g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 48.34g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.599g)
Which food is richer in vitamins?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
Almond joy
Almond joy is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: